Mistrovství Working Equitation Česká republika 2019

6.- 8.9.2019

 

Kontaktní email:

mcr.wecr@gmail.com

Odkazy

Partneři

Radka Polcerová (Bachovy esence pro koně)

Mediální partneři

Podpořte nás na Startovači

Startovač podpořili

Podmínky a soutěže byly upraveny na základě počtu kvalifikací. Mistrovství je otevřeno všem členům WEČR a závodní atmosféru si mohou užít i děti s vodičem a bezudidloví nadšenci.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 19.8.2019

Soutěže

 • Soutěž č.1 národní Z: národní soutěž, třída Základní (Z), kategorie D + J + S
 • Soutěž č.2 národní L: národní soutěž, třída Lehká (L), kategorie D + J + S
 • Soutěž č.3 národní S: národní soutěž, třída Střední (S), kategorie J + S
 • Soutěž č.4 národní P: národní soutěž, třída Pokročilá (P), kategorie S
 • Vyhlášení MČR jednotlivci Děti
  • Výsledek ze soutěže č. 2 L, třída Lehká, kategorie Děti
 • Vyhlášení MČR jednotlivci Junioři
  • Výsledek ze soutěže č. 3 S, třída Střední, kategorie Junioři
 • Vyhlášení MČR jednotlivci Senioři
  • Výsledek ze soutěže č.4 P, třída Pokročilá, kategorie Senioři
 • Vyhlášení MČR týmy
  • Započítávají se výsledky soutěží č.1, 2, 3 a 4
  • Týmy se skládají z minimálně 4 členů.
  • Počet týmů bude určen podle počtu přihlášek v nejméně obsazené třídě den po uzávěrce přihlášek.
  • Tým může mít více členů ze stejné třídy (maximálně však horní celá část z čísla získaného jako počet přihlášek v dané třídě děleno počet týmů).
  • Soutěžící si sestaví týmy sami (s pomocí pořadatelů, sociálních sítí apod.), zbývající jezdci budou rozlosováni do týmů pořadatelem při zahájení MČR. Budou přidány nové týmy, případně navýšen počet členů v již sestavených týmech.
  • Pokud je v týmu 2 a více členů ze stejné třídy, výsledek z daného testu se započítává jako aritmetický průměr výsledků členů ve stejné třídě.
 • ČBS soutěž otevřené Z: pod hlavičkou ČBS, otevřená soutěž, pouze test ovladatelnosti, třída Základní, kategorie D + J + S
 • Ukázka Mladý worker pro děti s vodičem: třída V, kategorie V
 • Pořadatel může dodatečně vypsat další soutěže a ukázky podle časových možností a stavu přihlášek.

Podmínky

 • Pořadatel může omezit počet startů v soutěžích. Pořadatel upřednostní jezdecké dvojice umístěné výše v žebříčku WEČR 2019. V otevřených soutěžích upřednostní dříve přijaté přihlášky.
 • Každá jezdecká dvojice smí startovat pouze v jedné soutěži č.1 až 4.
 • Každý jezdec smí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 4.
 • Každý kůň smí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 4.
 • Každý jezdec smí startovat maximálně ve dvou soutěžích č.1 až 4.
 • Každý kůň smí startovat maximálně ve dvou soutěžích č.1 až 4.
 • Pro nedostatečný počet kvalifikací jsou procentuální kvalifikace zrušeny. Může se účastnit každá jezdecká dvojice, která splňuje podmínky dané v pravidlech (zvláště pak kapitola 6.).
  • 6.g. Jezdecká dvojice smí startovat pouze ve své aktuální výkonnostní třídě a ve třídě předcházející (o jedno nižší) a následující (o jedno vyšší).
  • 6.i. Pokud zatím není u jezdecké dvojice evidována výkonnostní třída, může startovat ve třídě V, Z, L nebo v dosažené výkonnostní třídě jezdce nebo nižší.
  • 6.j. Na základě žádosti jezdce může výkonný výbor povolit jezdecké dvojici start v konkrétní třídě na základě splnění požadavků zaslaných výkonným výborem. -> VV povolí start pouze, pokud bude pro vyhlášení MČR v dané věkové kategorii méně než 8 přihlášek.
  • 6.k. Bod 6.g. neplatí pro soutěž na mistrovství ČR nebo oblasti, pokud je vypsána pouze jedna třída pro danou kategorii. -> Např. dítě s výkonnostní třídou P může startovat v MČR soutěži ve třídě L.
 • Pokud v termín uzávěrky přihlášek nebudou přihlášeni alespoň 4 soutěžící, může být soutěž nebo vyhlášení MČR dané kategorie zrušeno.