Mistrovství Working Equitation Česká republika 2019

6.9.2019 – 8.9.2019

Informace budou průběžně doplňovány.

Soutěže

 • Soutěž č.1: MČR jednotlivci kategorie Děti, třída Lehká
 • Soutěž č.2: MČR jednotlivci kategorie Junioři, třída Střední
 • Soutěž č.3: MČR jednotlivci kategorie Senioři, třída Pokročilá
 • Soutěž č.4: národní soutěž, kategorie Děti + Junioři, třída Základní
 • Soutěž č.5: národní soutěž, kategorie Junioři, třída Lehká
 • Soutěž č.6: národní soutěž, kategorie Senioři, třída Základní
 • Soutěž č.7: národní soutěž, kategorie Senioři, třída Lehká
 • Soutěž č.8: národní soutěž, kategorie Senioři, třída Střední
 • Soutěž č.9: MČR Děti a Junioři týmy
  • Započítávají se výsledky soutěží č.1, 2, 4 a 5
  • Týmy se skládají z minimálně 3 členů.
  • Soutěžící si sestaví 3členný tým tak, aby každý člen jel jednu třídu.
  • Soutěžící, kteří nesestaví tým sami, budou rozlosováni do týmů pořadatelem, při zahájení MČR. Budou přidány nové týmy, případně navýšen počet členů v již sestavených týmech.
  • Pokud je v týmu 2 a více členů ze stejné třídy, výsledek z daného testu se započítává tak, aby byly započteny vždy stejné počty nejlepších výsledků.
 • Soutěž č.10: MČR Senioři týmy
  • Započítávají se výsledky soutěží č.3, 6, 7 a 8
  • Týmy se skládají z minimálně 4 členů.
  • Soutěžící si sestaví 4členný tým tak, aby každý člen jel jednu třídu.
  • Soutěžící, kteří nesestaví tým sami, budou rozlosováni do týmů pořadatelem, při zahájení MČR. Budou přidány nové týmy, případně navýšen počet členů v již sestavených týmech.
  • Pokud je v týmu 2 a více členů ze stejné třídy, výsledek z daného testu se započítává tak, aby byly započteny vždy stejné počty nejlepších výsledků.
 • Soutěž č.11: MČR Mladí koně, kategorie Děti + Junioři + Senioři, třída Základní
  • Speciální soutěž pro 4 a 5leté koně, kteří nemají dosaženou výkonnostní třídu vyšší než Lehkou.

Odměny

 • V soutěžích č. 1, 2, 3 a 11 floty pro prvních 5, poháry, věcné ceny nebo poukázky pro první 3 a šerpy pro vítěze.
 • V soutěžích č. 9 a 10 floty pro prvních 5, věcné ceny nebo poukázky pro první 3 a šerpy pro vítěze.
 • V soutěžích č. 4, 5, 6, 7 a 8 floty pro prvních 5.

Podmínky

 • Pořadatel může omezit počet startů v soutěžích č. 4 až 8. Pořadatel upřednostní jezdecké dvojice umístěné výše v žebříčku WEČR 2019.
 • Každá jezdecká dvojice smí startovat pouze v jedné soutěži č.1 až 8.
 • Každý jezdec smí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 8 a č. 11.
 • Každý kůň smí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 8 a č. 11.
 • Každý kůň smí startovat maximálně ve dvou soutěžích č.1 až 8 a č. 11.
 • Soutěžní dvojice musí k dosažení kvalifikace pro soutěžní třídu splnit v rámci jedné kvalifikační soutěže třídy stejné nebo vyšší alespoň 52% v drezurním testu a 52% v testu ovladatelnosti a zároveň dokončit všechny testy soutěže.
 • Kvalifikační soutěž je každá národní soutěž pořádaná pod hlavičkou WEČR v období od 2.9.2018 do uzávěrky přihlášek.
 • Pokud v termín uzávěrky přihlášek nebudou přihlášeni alespoň 4 soutěžící (případně týmy), bude soutěž zrušena.
 • Pokud v soutěžích č. 1, 2 nebo 3 nebude počet kvalifikací 8 a více do 31.7.2019, ale při snížení o jednu třídu by kvalifikací bylo více, bude daná soutěž zrušená a jako MČR jednotlivců bude vypsaná soutěž ve třídě o jednu nižší. V závislosti budou upraveny soutěže MČR týmy č. 9 a 10.
 • Uzávěrka přihlášek na MČR je 6.8.2019.