Working Equitation

“Working Equitation” můžeme přeložit jako “pracovní jezdectví”. Cílem je poslušný, přiježděný, obratný, rychlý a všestranně využitelný kůň, perfektně zvládající drezuru na obdélníku, překonávání rozmanitých překážek i práci s dobytkem.

Na závodech Working Equitation se můžete setkat až se čtyřmi testy. V každém testu se podle pořadí přidělí soutěžícím výsledné body z testu, výsledek soutěže je dán jejich součtem. Jezdci jsou rozděleni hlavně podle věku do kategorií V, D, J a S. Soutěž může být vypsána pro některou ze tříd V, Z, L, S, P a M. V základní třídě se soutěží v drezurním testu a testu ovladatelnosti, ve vyšších třídách je zařazen navíc test rychlosti a na mezinárodních závodech může být zařazen i test s dobytkem. Do hodnocení týmů se započítávají 3 nejlepší výsledky z každého testu.

Článek o Working Equitation na Equichannel.cz >>

Výkonnostní třídy

 • V S vodičem: pouze test ovladatelnosti a to v kroku s vodičem
 • Z základní: klus
 • L lehká: cval se změnami přes klus nebo krok
 • S střední: cval s jednoduchými změnami cvalu přes krok nebo s letmými přeskoky
 • P pokročilá: cval s letmými přeskoky
 • M mistrovská: povinné ovládání koně pouze jednou rukou

Kategorie (věkové)

 • V S vodičem: 2-15
 • D Děti: 7-15
 • J Junioři: 16-21
 • S Senioři: 22+

Závody

Soutěž obsahuje několik testů, které jsou předváděny za doprovodu vlastní hudby. Závody jsou vhodné pro koně všech plemen a jezdce různých jezdeckých stylů.

 • Drezurní test: nezařazuje se ve třídě V
 • Test ovladatelnosti:
 • Test rychlosti: až od třídy S
 • Test s dobytkem: týmový test v mezinárodních a vyšších národních soutěžích

Člověk a kůň mají tvořit harmonickou dvojici, jejichž prezentace je na pohled velmi snadná a lehká, energie probíhá od zadních nohou koně, přes vyklenutý hřbet a krk a bez odporu huby se projevuje elastickým a energickým pohybem koně. Vnímavý a poslušný kůň reaguje na téměř neviditelné pomůcky elegantního jezdce.

Překážky

Při testu ovladatelnosti a rychlosti má jezdec s koněm za úkol překonat různorodé překážky, které vychází z práce s koněm v terénu.

Přechod můstku, průjezd provazovou či pevnou brankou, zvednutí džbánu ze stolu a položení zpět, přechod různorodého podkladu, projetí ohrádky se živými zvířaty, skok přes balíky slámy, pohyb stranou nad kavaletou, práce s garrochou včetně nabrání kroužku z makety býka, osmička nebo trojlístek mezi barely, slalom mezi tyčemi, přendání kelímku z jedné tyče na druhou, průjezd uličkou se zazvoněním a vycouváním a další.

Drezurní test

Elegance! Drezurní test se odehrává v klasickém drezurním obdélníku 20x40m za doprovodu hudby. Soutěžící předvádí předepsané úlohy s danými sekvencemi cviků v přesném pořadí, jako jsme zvyklí v klasických drezurních soutěžích.

Test ovladatelnosti

Preciznost! Během celého testu se hodnotí pravidelnost a plynulost překonávání překážek i pohybu mezi nimi, jistota koně a jeho ochota spolupracovat, způsob a kvalita provedení změn směrů, udílení pomůcek jezdcem, takt, uvolnění, přilnutí, kmih a ve vyšších třídách i narovnání a shromáždění. Test je hodnocen známkou za každou překážku a souhrnnými známkami (0-10b).

Test rychlosti   

Adrenalin! Nejoblíbenější test mezi jezdci i diváky, kde se snoubí adrenalin, rychlost a šikovnost. Jezdec s koněm překonávají stejné překážky jako při testu ovladatelnosti, ale tentokrát je hlavním kritériem doba a čistota projetí. Měří se celkový čas projetí testu, od kterého se odečítají trestné sekundy za chyby (za nenabrání kroužku, převržení sudu, pád kavalety apod.).

Test s dobytkem

Spolupráce! S tímto testem se setkáte převážně na mezinárodních závodech či ve vyšších národních týmových soutěžích. V ČR se zatím tento test na závodech příliš nevidí. Úkol zní jasně, oddělit určené tele od stáda a zahnat je do vyhrazeného prostoru. Při plnění tohoto testu je aréna rozdělena na zónu se stádem (kam může pouze “hlavní jezdec”), zónu kde mohou pomáhat ostatní členové týmu (s udržením stáda ve správné zóně a zahnání telete do vyhrazeného prostou) a vyhrazený prostor pro zahnání telete.