Rozhodčí

Systém vzdělávání pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí je popsán v příloze pravidel WEČR 11.2. “Systém vzdělávání”.

Zájemci o zařazení na pozici kandidát na rozhodčího prosím vyplňte:

Formulář – kandidát na rozhodčího

Prosíme stávající rozhodčí a kandidáty na rozhodčí, aby si splnili svůj praktický výcvik jako zapisovatelé, stínový rozhodčí a komisaři (sekretáři) a pomohli tím na závodech WEČR.

Protokol rozhodčí – funkce (komisař, sekretář)

Protokol rozhodčí – praxe (zapisovatel, stínové soudcování) – vyplňujte jeden protokol na každou soutěž!

Školení WEČR 

Školení WEČR – 14. března 2020 v Královicích (v kalendáři akcí je vypsaná událost). Je velmi doporučeno absolvovat školení nejen kandidátům na rozhodčí, ale i všem aktuálním rozhodčím WEČR, aby se seznámili s úpravou pravidel pro rok 2020 a sjednocoval se jejich pohled. Na školení bude možné splnit zkoušku potřebnou pro schválení na vyšší post rozhodčího.

Školení WEČR v roce 2019

11.5.2019 ve Stáji Mevrin (Zádveřice-Raková). Školitelka Eva Žaludková: evazaludkova@mevrin.cz .

2.-3.3.2019 v Equistable Korycany (Neratovice u Prahy). Více informací.

Školení WEČR v roce 2018

19.8.2018 Vinařice – školení pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí .

Více informací.

Platní rozhodčí do 30.6.2021

Národní rozhodčí WEČR

Barbora Svobodová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 4.-5.5.2019 Židovice (OS Z, NS Z,L,S,P, ČBS Z), 20.-21.10.2018 Hoštka (NS L, S), 31.8-1.9.2018 hlavní rozhodčí na MČR Královický Dvůr (NS Z, L, S), 19.8.2018 Vinařice (NS Z, L), 21.-22.7.2018 Tasava (NS Z, NS P), 24.6.2018 Tamare Ptice (OS Z)
Zkušenosti WEČR: Členka Výkonného výboru spolku, aktivně se podílí na tvorbě pravidel a propagaci disciplíny. Organizuje semináře, školení a závody, školí, rozhoduje a trénuje WE.
Vzdělávání WE: Školitel 2018 ve Vinařicích a 2019 v Korycanech. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR), dále dvoje drezurní školení pro rozhodčí a pravidelná školení WE.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE již od roku 2015. Rozhodčí WE soutěží 2015, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka, Židovice a QRanch. Aktivně pomáhá na akcích WE jako zapisovatel, zpracovatel výsledků, komisař, atd.
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy S s půjčenými koňmi Delineante, Beau Danseur a Queenly. U ČJF má výkonnost národní drezurní L, hobby parkurovou do 1m.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

 

Eva Žaludková

(Zlínský kraj)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 11.5.2019 Zádveřice (2x OS Z a OS L)
Vzdělávání WE:
 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořádá semináře a trénuje na Moravě.
Jezdecké úspěchy: Se svou klisnou Area Doc Cody se účastní soutěží WE třídy S. U ČJF má výkonnost drezurní národní S.
ČJF: Působí jako aktivní rozhodčí pro drezuru a skoky, je instruktorkou jezdectví, má licenci jezdce a pořádá národní drezurní a skokové závody. Aktivně se vzdělává v oblasti jezdectví a účastní se refreshingu ČJF.
Další zajímavosti: Její specialitou je také Straightness Training.

 

Rozhodčí třídy S

Kristýna Malenínská

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z)
Zkušenosti WEČR: Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Rozhodčí WE soutěží 2018 Třebichovice. Aktivně pomáhá na akcích WE jako fotograf, zapisovatel, zpracovatel výsledků, atd.
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy Z s vlastní klisnou Villou. U ČJF má výkonnost drezurní i parkurovou Z.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.
Další zajímavosti: Pořadatelka zážitkových jezdeckých kurzů pro děti i dospělé (i v angličtině).

 

Alžběta Baslová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 22.4.2019 Vinařice (2x OS Z, 2x NS Z), 20.-21.10.2018 Hoštka (OS Z, NS Z), 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (drezurní testy NS Z, L, S), 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z a S)
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Stínové soudcování 25.-27.8.2018 Zuckermantelhof (Rakousko).
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy S se svým koněm Sacramoso Ababa a vyhrála MČR WE 2016 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní S.
ČJF: Má licenci jezdec.

 

Břetislav Růžička

(Ústecký kraj, Rtyně nad Bílinou)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 1.7.2018 Rtyně nad Bílinou (OS V, Z)
Zkušenosti WEČR: Člen Výkonného výboru spolku. Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvoval školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2015 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2013. Aktivně pomáhá s propagací a účastní se přehlídek a jezdeckých show.
Jezdecké úspěchy: Mistr ČR 2018 v kategorii S, třídě S. Aktivně se účastní soutěží WE třídy S a P s vlastním koněm Legolasem a drží si neporaženost v testech rychlosti. V ČJF má bronzový odznak – výkonnost parkurovou S a drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

Tereza Sobíšková

(Ústecký kraj)
zakládající rozhodčí (od července 2018)

Rozhodčí WEČR: 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (testy ovladatelnosti/rychlosti NS Z, L, S), 21.-22.7.2018 Tasava (OS Z, NS L a S)
Zkušenosti WEČR: Členka Kontrolní komise spolku v roce 2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER), v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR) a v roce 2015 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Pomáhá na akcích WE jako zapisovatel, stínový rozhodčí, komisař, atd.
ČJF: Má licenci jezdec.

Petra Škrabalová

(Morava)
zakládající rozhodčího (od července 2019)

Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Jezdecké úspěchy: Od roku 2014 se účastní WE závodů ve třídách Z a S. V ČJF má výkonnost drezurní Z. Ve WRC se zúčastnila MČR.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: Aktivně se vzdělává v jezdectví a výcviku koní u portugalských jezdců a trenérů.

Babeta Melčová

(Středočeský kraj, Kladno)

rozhodčí třídy S (od 5.9.2019), Z (od 17.5.2019)

Zkušenosti WEČR: Pořadatel a komisař závodů v Hoštce 20.-21.10.2018, asistent sekretáře na MČR v Kralovicích 31.8.-1.9.2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 se zúčastnila jako divák školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER). Jezdec figurant na více školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Organizuje semináře a závody a trénuje WE (v Třebichovicích a Hoštce).
Jezdecké úspěchy: Pravidelně se účastní závodů WE třídy S, kde se svým koněm Bankietem sbírají skvělá umístění. Druhá v žebříčku seniorů za rok 2018. V rakouském Zuckermantelhofu získala 4.místo ve třídě ekvivalentní české S. V ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: Účastnila se jako jezdec dvou soustředění s Vasco Mira Godinho.

Tereza Slabá

(Středočeská oblast)
rozhodčí třídy S (od 14.8.2019), Z (od 9.5.2019)

Zkušenosti WEČR: zapisování, stínování, sekretář a pomocník na mnoha akcích WEČR
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Další zkušenosti WE: Člen organizačního týmu na závodech a trénování WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní WE soutěží třídy S s Dollom Valmontem a třídy Z s Ediene. Vícemistryně ČR 2018 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Absolvovala školení pro drezurní rozhodčí a rozhodování KMK s FEI rozhodčími: Monique Peutz-Vegter, Eddy de Wolff van Westerrode, Jeannie Loriston-Clarke, drezurní školení s H. Žižkovou. Zapisovatel na mnoha drezurních závodech včetně CPEDI Královice 2018, MČR 2016, 2018 (u zahraničních rozhodčích). Dále absolvovala drezurní kliniku s NL trenérkou Loes Corsel, a jako divák se vzdělává na klinikách s Monique Peutz-Vegter.

 

Rozhodčí třídy Z

 

Michaela Vaňková

(Středočeská oblast)
rozhodčí třídy Z (od 19.2.2020)

Zkušenosti WEČR: Pomocná síla organizačního týmu Ptice 2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2015 absolvovala drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Od roku 2015 pořadatel a sekretář závodů, pořadatel seminářů, zapisovatel, stínové rozhodování atd.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní soutěží WE až do třídy S (2018: 4. v S s Castylia, 2015: 3. v Z s Dual Red Fox a Castylia). V ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti:  Pravidelně se vzdělává v drezuře pod různými trenéry. 3 roky pracuje v Německu v drezurní GP stáji a účastní se německým drezurních tréninků a závodů pod FN. Pravidelně navštěvuje semináře německých i portugalských trenérů a závody WE v Německu jako divák (Mirjam Wittmann, Mihai Maldea, P. Torres, E. Almeida, …)

Aktuálně neplatní rozhodčí

Níže vypsaní rozhodčí mají ukončenou platnost kvůli neabsolvování školení WEČR nebo zániku členství.

Národní rozhodčí WEČR

Věra Vránová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Vzdělávání WE: V roce 2016 absolvovala školení pro rozhodčí s Nuno Santos Pereira (POR), dále drezurní školení pro rozhodčí a pravidelná školení WE.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2016. Rozhodčí WE soutěží 2016 Svinčice, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka a Ptice.
Jezdecké úspěchy: Zúčastnila se soutěže WE třídy S s ponym Marshmallow a má ČJF výkonnost drezurní národní S, parkurovou národní ZL.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Aktivně se vzdělává jako zapisovatel na drezurních závodech.
Další zajímavosti: Je tlumočnicí anglického jazyka, pořádá tábory pro děti i dospělé a její specialitou je příprava sportovních pony.

 

Rozhodčí třídy Z

Hana Tejklová

(Karlovarská oblast)
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Kandidáti na rozhodčí

Veronika Horsicová

(Praha)
kandidát na rozhodčí (od září 2018)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.

 

Jasana Hladová

(Středočeská oblast)
kandidát na rozhodčí (od srpna 2018)

Zkušenosti WEČR: Zástupce pořádajícího subjektu mnoha WE závodů na různých místech.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořadatel závodů WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní soutěží WE až do třídy S. V ČJF má výkonnost drezurní St. Georges a parkurovou L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

 
 
 

Petra Hájková

(Pardubický kraj)
kandidát na rozhodčí (od ledna 2019)

Zkušenosti WEČR: Organizace seminářů WE v Zádolí.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti:  Pořádá jezdecké dny pro děti a další akce ve své stáji v Zádolí.

 

Dita Delveti

(Praha)
kandidát na rozhodčí (od února 2019)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Jezdecké úspěchy: Stříbrný odznak v drezuře ČJF (výkonnost T).
ČJF: Má licenci jezdec, instruktor a drezurní rozhodčí a trenér II.třídy.

 

Gabriela Rotová

(Středočeský kraj)
kandidát na rozhodčí (od února 2019)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Jezdecké úspěchy:
 Stříbrný odznak v drezuře ČJF (výkonnost T).
ČJF: Má licenci instruktor.
Další zajímavosti: Akreditovaný posuzovatel speciálních výstavních tříd, pořadatel mezinárodních výstav a soutěží speciálních výstavních tříd. Místopředseda ICS ČR (4 roky), organizace výkonnostních zkoušek, výstav a svodů původních britských plemen, dlouholeté zkušenosti s výběrem a přípravou plemenných hřebců k výkonnostním zkouškám.

 

Barbora Růžičková

(Plzeňský kraj, okres Klatovy)
kandidát na rozhodčí (od února 2019)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Další zajímavosti:
Zástupce ČBS pro dovednostní disciplíny. Pořádání a rozhodování závodů Equites Gabreta Challenge (rok 2018).

 

Veronika Slavíčková

(Středočeský kraj)
kandidát na rozhodčí (od května 2019)

Zkušenosti WEČR: Aktivní účast na závodech WE, zprostředkování spolupráce mezi WEČR a ČBS, podílí se na tvorbě pravidel pro bezudidlový working equitation ve spolupráci s ČBS a propagaci disciplíny mezi příznivci bezudidlového ježdění.
Další zkušenosti WE: Pořadatel a lektor seminářů WE v Trnové u Prahy. Organizační výpomoc na závodech WE (zapisovatel, komisař atd.) a pomoc s administrativou WEČR (přehled kvalifikací pro MČR, přehled vzdělávání rozhodčích apod.)
Jezdecké úspěchy: V sezónách 2017 a 2018 se se svým kladrubským valachem Solo Famara XXI-10 úspěšně účastnila soutěží WE třídy Z-S. Členka vítězných družstev na MČR v disciplíně WE v seniorské kategorii v r.2017 (třída Z) a v r.2018 (třída L).
ČJF: Licence jezdec (momentálně neaktivní).
Další zajímavosti: V roce 2018 účast na mistrovství ČR v bezudidlovém ježdění (ČBS) – 1.místo v drezuře v kategorii dospělí.

 

Alena Nováková

(Severočeský kraj)
kandidát na rozhodčí (od května 2019)

Vzdělávání WE: 3.3.2019 WEČR školení na komisaře Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Propagace WE formou předváděcích akcí v okolí.
Jezdecké úspěchy: Třetí sezonu aktivně soutěží ve WE .
ČJF: Má licenci jezdec.