Systém vzdělávání pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí je popsán v příloze pravidel 11.2. “Systém vzdělávání”.

Zájemci o zařazení na pozici kandidát na rozhodčího prosím vyplňte:

Formulář – kandidát na rozhodčího

Prosíme stávající rozhodčí a kandidáty na rozhodčí, aby si splnili svůj praktický výcvik jako zapisovatelé, stínový rozhodčí a komisaři (sekretáři) a pomohli tím na závodech WEČR.

Protokol rozhodčí – funkce (komisař, sekretář)

Protokol rozhodčí – praxe (zapisovatel, stínové soudcování)

Na březen 2019 plánujeme podrobné školení (drezurní i workingové). Pro rozhodčí, kteří chtějí v roce 2019 soudcovat, bude toto školení povinné. Pro kandidáty na rozhodčí bude uznaným školením potřebným ke jmenování na pozici rozhodčí.

V roce 2018 proběhlo školení pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí 19.8.2018 ve Vinařicích. Více informací.

Národní rozhodčí WEČR

Barbora Svobodová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 20.-21.10.2018 Hoštka (NS L, S), 31.8-1.9.2018 hlavní rozhodčí na MČR Královický Dvůr (NS Z, L, S), 19.8.2018 Vinařice (NS Z, L), 21.-22.7.2018 Tasava (NS Z, NS P), 24.6.2018 Tamare Ptice (OS Z)
Zkušenosti WEČR: Členka Výkonného výboru spolku, aktivně se podílí na tvorbě pravidel a propagaci disciplíny. Organizuje semináře, školení a závody a trénuje WE.
Vzdělávání WE: Školitel 2018 ve Vinařicích. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR), dále dvoje drezurní školení a pravidelná školení WE.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE již od roku 2015. Rozhodčí WE soutěží 2015, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka, Židovice a QRanch. Aktivně pomáhá na akcích WE jako zapisovatel, zpracovatel výsledků, komisař, atd.
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy S s půjčenými koňmi Delineante, Beau Danseur a Queenly. U ČJF má výkonnost národní drezurní L, hobby parkurovou do 1m.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

Eva Žaludková

(Zlínský kraj)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořádá semináře a trénuje na Moravě.
Jezdecké úspěchy: Se svou klisnou Area Doc Cody se účastní soutěží WE třídy S. U ČJF má výkonnost drezurní národní S.
ČJF: Působí jako aktivní rozhodčí pro drezuru a skoky, je instruktorkou jezdectví, má licenci jezdce a pořádá národní drezurní a skokové závody. Aktivně se vzdělává v oblasti jezdectví a účastní se refreshingu ČJF.
Další zajímavosti: Její specialitou je také Straightness Training.

Věra Vránová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Vzdělávání WE: V roce 2016 absolvovala školení pro rozhodčí s Nuno Santos Pereira (POR), dále drezurní školení a pravidelná školení WE.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2016. Rozhodčí WE soutěží 2016 Svinčice, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka a Ptice.
Jezdecké úspěchy: Zúčastnila se soutěže WE třídy S s ponym Marshmallow a má ČJF výkonnost drezurní národní S, parkurovou národní ZL.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Aktivně se vzdělává jako zapisovatel na drezurních závodech.
Další zajímavosti: Je tlumočnicí anglického jazyka, pořádá tábory pro děti i dospělé a její specialitou je příprava sportovních pony.

Rozhodčí třídy S

Kristýna Malenínská

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z)
Zkušenosti WEČR: Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 drezurní školení.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Rozhodčí WE soutěží 2018 Třebichovice. Aktivně pomáhá na akcích WE jako fotograf, zapisovatel, zpracovatel výsledků, atd.
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy Z s vlastní klisnou Villou. U ČJF má výkonnost drezurní i parkurovou Z.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.
Další zajímavosti: Pořadatelka zážitkových jezdeckých kurzů pro děti i dospělé (i v angličtině).

Alžběta Baslová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 20.-21.10.2018 Hoštka (OS Z, NS Z), 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (drezurní testy NS Z, L, S), 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z a S)
Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Stínové soudcování 25.-27.8.2018 Zuckermantelhof (Rakousko).
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy S se svým koněm Sacramoso Ababa a vyhrála MČR WE 2016 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní S.
ČJF: Má licenci jezdec.

Břetislav Růžička

(Ústecký kraj, Rtyně nad Bílinou)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 1.7.2018 Rtyně nad Bílinou (OS V, Z)
Zkušenosti WEČR: Člen Výkonného výboru spolku. Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvoval školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2015 drezurní školení.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2013. Aktivně pomáhá s propagací a účastní se přehlídek a jezdeckých show.
Jezdecké úspěchy: Mistr ČR 2018 v kategorii S, třídě S. Aktivně se účastní soutěží WE třídy S a P s vlastním koněm Legolasem a drží si neporaženost v testech rychlosti. V ČJF má bronzový odznak – výkonnost parkurovou S a drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

Tereza Sobíšková

(Ústecký kraj)
zakládající rozhodčí (od července 2018)

Rozhodčí WEČR: 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (testy ovladatelnosti/rychlosti NS Z, L, S), 21.-22.7.2018 Tasava (OS Z, NS L a S)
Zkušenosti WEČR: Členka Kontrolní komise spolku.
Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER), v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR) a v roce 2015 drezurní školení.
Další zkušenosti WE: Pomáhá na akcích WE jako zapisovatel, stínový rozhodčí, komisař, atd.
ČJF: Má licenci jezdec.

Rozhodčí třídy Z

Hana Tejklová

(Karlovarská oblast)
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Kandidáti na rozhodčí

Tereza Slabá

(Středočeská oblast)
kandidát na rozhodčí (od září 2018)

Zkušenosti WEČR: zapisovatel 20.-21.10.2018 Hoštka (NS L), sekretář/asistent sekretáře Ptice 2018 a MČR Královice 2018
Další zkušenosti WE: Člen organizačního týmu na závodech a trénování WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní WE soutěží třídy S s Dollom Valmontem a třídy Z s Ediene. Vícemistryně ČR 2018 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Absolvovala školení pro drezurní rozhodčí a rozhodování KMK s FEI rozhodčími: Monique Peutz-Vegter, Eddy de Wolff van Westerrode, Jeannie Loriston-Clarke, drezurní školení s H. Žižkovou. Zapisovatel na mnoha drezurních závodech včetně CPEDI Královice 2018, MČR 2016, 2018 (u zahraničních rozhodčích). Dále absolvovala drezurní kliniku s NL trenérkou Loes Corsel, a jako divák se vzdělává na klinikách s Monique Peutz-Vegter.

Veronika Horsicová

(Praha)
kandidát na rozhodčí (od září 2018)

Jasana Hladová

(Středočeská oblast)
kandidát na rozhodčí (od srpna 2018)

Zkušenosti WEČR: Zástupce pořádajícího subjektu mnoha WE závodů na různých místech.
Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořadatel závodů WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní soutěží WE až do třídy S. V ČJF má výkonnost drezurní St. Georges a parkurovou L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

Petra Škrabalová

(Morava)
kandidát na zakládajícího rozhodčího (od září 2018)

Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Jezdecké úspěchy: Od roku 2014 se účastní WE závodů ve třídách Z a S. V ČJF má výkonnost drezurní Z. Ve WRC se zúčastnila MČR.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: Aktivně se vzdělává v jezdectví a výcviku koní u portugalských jezdců a trenérů.