Rozhodčí

Systém vzdělávání pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí je popsán v příloze pravidel WEČR 11.2. “Systém vzdělávání”.

Zájemci o zařazení na pozici kandidát na rozhodčího prosím vyplňte:

Formulář – kandidát na rozhodčího

Prosíme stávající rozhodčí a kandidáty na rozhodčí, aby si splnili svůj praktický výcvik jako zapisovatelé, stínový rozhodčí a komisaři (sekretáři) a pomohli tím na závodech WEČR.

Protokol rozhodčí – funkce (komisař, sekretář)

Protokol rozhodčí – praxe (zapisovatel, stínové soudcování) – vyplňujte jeden protokol na každou soutěž!

Školení WEČR

Školení WEČR proběhne v únoru/březnu 2020. Je velmi doporučeno absolvovat školení nejen kandidátům na rozhodčí, ale i všem aktuálním rozhodčím WEČR, aby se seznámili s úpravou pravidel pro rok 2020 a sjednocoval se jejich pohled. Na školení bude možné splnit zkoušku potřebnou pro schválení na vyšší post rozhodčího.

Školení WEČR proběhne 11.5.2019 ve Stáji Mevrin (Zádveřice-Raková). Pro více informací kontaktujte školitelku Evu Žaludkovou: evazaludkova@mevrin.cz .

Školení WEČR proběhlo 2.-3.3.2019 v Equistable Korycany (Neratovice u Prahy). Více informací.

V roce 2018 proběhlo školení pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí 19.8.2018 ve Vinařicích. Více informací.

Platní rozhodčí do 30.6.2021

Národní rozhodčí WEČR

Barbora Svobodová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 4.-5.5.2019 Židovice (OS Z, NS Z,L,S,P, ČBS Z), 20.-21.10.2018 Hoštka (NS L, S), 31.8-1.9.2018 hlavní rozhodčí na MČR Královický Dvůr (NS Z, L, S), 19.8.2018 Vinařice (NS Z, L), 21.-22.7.2018 Tasava (NS Z, NS P), 24.6.2018 Tamare Ptice (OS Z)
Zkušenosti WEČR: Členka Výkonného výboru spolku, aktivně se podílí na tvorbě pravidel a propagaci disciplíny. Organizuje semináře, školení a závody, školí, rozhoduje a trénuje WE.
Vzdělávání WE: Školitel 2018 ve Vinařicích a 2019 v Korycanech. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR), dále dvoje drezurní školení pro rozhodčí a pravidelná školení WE.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE již od roku 2015. Rozhodčí WE soutěží 2015, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka, Židovice a QRanch. Aktivně pomáhá na akcích WE jako zapisovatel, zpracovatel výsledků, komisař, atd.
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy S s půjčenými koňmi Delineante, Beau Danseur a Queenly. U ČJF má výkonnost národní drezurní L, hobby parkurovou do 1m.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

 

Eva Žaludková

(Zlínský kraj)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 11.5.2019 Zádveřice (2x OS Z a OS L)
Vzdělávání WE:
 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořádá semináře a trénuje na Moravě.
Jezdecké úspěchy: Se svou klisnou Area Doc Cody se účastní soutěží WE třídy S. U ČJF má výkonnost drezurní národní S.
ČJF: Působí jako aktivní rozhodčí pro drezuru a skoky, je instruktorkou jezdectví, má licenci jezdce a pořádá národní drezurní a skokové závody. Aktivně se vzdělává v oblasti jezdectví a účastní se refreshingu ČJF.
Další zajímavosti: Její specialitou je také Straightness Training.

 

Rozhodčí třídy S

Kristýna Malenínská

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z)
Zkušenosti WEČR: Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Rozhodčí WE soutěží 2018 Třebichovice. Aktivně pomáhá na akcích WE jako fotograf, zapisovatel, zpracovatel výsledků, atd.
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy Z s vlastní klisnou Villou. U ČJF má výkonnost drezurní i parkurovou Z.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.
Další zajímavosti: Pořadatelka zážitkových jezdeckých kurzů pro děti i dospělé (i v angličtině).

 

Alžběta Baslová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 22.4.2019 Vinařice (2x OS Z, 2x NS Z), 20.-21.10.2018 Hoštka (OS Z, NS Z), 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (drezurní testy NS Z, L, S), 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z a S)
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Stínové soudcování 25.-27.8.2018 Zuckermantelhof (Rakousko).
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy S se svým koněm Sacramoso Ababa a vyhrála MČR WE 2016 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní S.
ČJF: Má licenci jezdec.

 

Břetislav Růžička

(Ústecký kraj, Rtyně nad Bílinou)
zakládající rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 1.7.2018 Rtyně nad Bílinou (OS V, Z)
Zkušenosti WEČR: Člen Výkonného výboru spolku. Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvoval školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2015 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2013. Aktivně pomáhá s propagací a účastní se přehlídek a jezdeckých show.
Jezdecké úspěchy: Mistr ČR 2018 v kategorii S, třídě S. Aktivně se účastní soutěží WE třídy S a P s vlastním koněm Legolasem a drží si neporaženost v testech rychlosti. V ČJF má bronzový odznak – výkonnost parkurovou S a drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

Tereza Sobíšková

(Ústecký kraj)
zakládající rozhodčí (od července 2018)

Rozhodčí WEČR: 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (testy ovladatelnosti/rychlosti NS Z, L, S), 21.-22.7.2018 Tasava (OS Z, NS L a S)
Zkušenosti WEČR: Členka Kontrolní komise spolku v roce 2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER), v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR) a v roce 2015 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Pomáhá na akcích WE jako zapisovatel, stínový rozhodčí, komisař, atd.
ČJF: Má licenci jezdec.

Petra Škrabalová

(Morava)
zakládající rozhodčího (od července 2019)

Vzdělávání WE: V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Jezdecké úspěchy: Od roku 2014 se účastní WE závodů ve třídách Z a S. V ČJF má výkonnost drezurní Z. Ve WRC se zúčastnila MČR.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: Aktivně se vzdělává v jezdectví a výcviku koní u portugalských jezdců a trenérů.

Babeta Melčová

(Středočeský kraj, Kladno)

rozhodčí třídy S (od 5.9.2019), Z (od 17.5.2019)

Zkušenosti WEČR: Pořadatel a komisař závodů v Hoštce 20.-21.10.2018, asistent sekretáře na MČR v Kralovicích 31.8.-1.9.2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 se zúčastnila jako divák školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER). Jezdec figurant na více školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Organizuje semináře a závody a trénuje WE (v Třebichovicích a Hoštce).
Jezdecké úspěchy: Pravidelně se účastní závodů WE třídy S, kde se svým koněm Bankietem sbírají skvělá umístění. Druhá v žebříčku seniorů za rok 2018. V rakouském Zuckermantelhofu získala 4.místo ve třídě ekvivalentní české S. V ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: Účastnila se jako jezdec dvou soustředění s Vasco Mira Godinho.

Tereza Slabá

(Středočeská oblast)
rozhodčí třídy S (od 14.8.2019), Z (od 9.5.2019)

Zkušenosti WEČR: zapisování, stínování, sekretář a pomocník na mnoha akcích WEČR
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Další zkušenosti WE: Člen organizačního týmu na závodech a trénování WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní WE soutěží třídy S s Dollom Valmontem a třídy Z s Ediene. Vícemistryně ČR 2018 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Absolvovala školení pro drezurní rozhodčí a rozhodování KMK s FEI rozhodčími: Monique Peutz-Vegter, Eddy de Wolff van Westerrode, Jeannie Loriston-Clarke, drezurní školení s H. Žižkovou. Zapisovatel na mnoha drezurních závodech včetně CPEDI Královice 2018, MČR 2016, 2018 (u zahraničních rozhodčích). Dále absolvovala drezurní kliniku s NL trenérkou Loes Corsel, a jako divák se vzdělává na klinikách s Monique Peutz-Vegter.

 

Rozhodčí třídy Z

 

Aktuálně neplatní rozhodčí

Následujícím rozhodčím skončila platnost kvůli neabsolvování školení WEČR nebo zániku členství.

Národní rozhodčí WEČR

Věra Vránová

(Praha)
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Vzdělávání WE: V roce 2016 absolvovala školení pro rozhodčí s Nuno Santos Pereira (POR), dále drezurní školení pro rozhodčí a pravidelná školení WE.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2016. Rozhodčí WE soutěží 2016 Svinčice, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka a Ptice.
Jezdecké úspěchy: Zúčastnila se soutěže WE třídy S s ponym Marshmallow a má ČJF výkonnost drezurní národní S, parkurovou národní ZL.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Aktivně se vzdělává jako zapisovatel na drezurních závodech.
Další zajímavosti: Je tlumočnicí anglického jazyka, pořádá tábory pro děti i dospělé a její specialitou je příprava sportovních pony.

 

Rozhodčí třídy Z

Hana Tejklová

(Karlovarská oblast)
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Kandidáti na rozhodčí

Veronika Horsicová

(Praha)
kandidát na rozhodčí (od září 2018)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.

 

Jasana Hladová

(Středočeská oblast)
kandidát na rozhodčí (od srpna 2018)

Zkušenosti WEČR: Zástupce pořádajícího subjektu mnoha WE závodů na různých místech.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořadatel závodů WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní soutěží WE až do třídy S. V ČJF má výkonnost drezurní St. Georges a parkurovou L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

 
 

Michaela Vaňková

(Středočeská oblast)
kandidát na rozhodčí (od ledna 2019)

Zkušenosti WEČR: Pomocná síla organizačního týmu Ptice 2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2015 absolvovala drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Od roku 2015 pořadatel a sekretář závodů, pořadatel seminářů, zapisovatel, stínové rozhodování atd.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní soutěží WE až do třídy S (2018: 4. v S s Castylia, 2015: 3. v Z s Dual Red Fox a Castylia). V ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti:  Pravidelně se vzdělává v drezuře pod různými trenéry. 3 roky pracuje v Německu v drezurní GP stáji a účastní se německým drezurních tréninků a závodů pod FN. Pravidelně navštěvuje semináře německých i portugalských trenérů a závody WE v Německu jako divák (Mirjam Wittmann, Mihai Maldea, P. Torres, E. Almeida, …)

 

Petra Hájková

(Pardubický kraj)
kandidát na rozhodčí (od ledna 2019)

Zkušenosti WEČR: Organizace seminářů WE v Zádolí.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti:  Pořádá jezdecké dny pro děti a další akce ve své stáji v Zádolí.

 

Dita Delveti

(Praha)
kandidát na rozhodčí (od února 2019)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Jezdecké úspěchy: Stříbrný odznak v drezuře ČJF (výkonnost T).
ČJF: Má licenci jezdec, instruktor a drezurní rozhodčí a trenér II.třídy.

 

Gabriela Rotová

(Středočeský kraj)
kandidát na rozhodčí (od února 2019)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Jezdecké úspěchy:
 Stříbrný odznak v drezuře ČJF (výkonnost T).
ČJF: Má licenci instruktor.
Další zajímavosti: Akreditovaný posuzovatel speciálních výstavních tříd, pořadatel mezinárodních výstav a soutěží speciálních výstavních tříd. Místopředseda ICS ČR (4 roky), organizace výkonnostních zkoušek, výstav a svodů původních britských plemen, dlouholeté zkušenosti s výběrem a přípravou plemenných hřebců k výkonnostním zkouškám.

 

Barbora Růžičková

(Plzeňský kraj, okres Klatovy)
kandidát na rozhodčí (od února 2019)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Další zajímavosti:
Zástupce ČBS pro dovednostní disciplíny. Pořádání a rozhodování závodů Equites Gabreta Challenge (rok 2018).

 

Veronika Slavíčková

(Středočeský kraj)
kandidát na rozhodčí (od května 2019)

Zkušenosti WEČR: Aktivní účast na závodech WE, zprostředkování spolupráce mezi WEČR a ČBS, podílí se na tvorbě pravidel pro bezudidlový working equitation ve spolupráci s ČBS a propagaci disciplíny mezi příznivci bezudidlového ježdění.
Další zkušenosti WE: Pořadatel a lektor seminářů WE v Trnové u Prahy. Organizační výpomoc na závodech WE (zapisovatel, komisař atd.) a pomoc s administrativou WEČR (přehled kvalifikací pro MČR, přehled vzdělávání rozhodčích apod.)
Jezdecké úspěchy: V sezónách 2017 a 2018 se se svým kladrubským valachem Solo Famara XXI-10 úspěšně účastnila soutěží WE třídy Z-S. Členka vítězných družstev na MČR v disciplíně WE v seniorské kategorii v r.2017 (třída Z) a v r.2018 (třída L).
ČJF: Licence jezdec (momentálně neaktivní).
Další zajímavosti: V roce 2018 účast na mistrovství ČR v bezudidlovém ježdění (ČBS) – 1.místo v drezuře v kategorii dospělí.

 

Alena Nováková

(Severočeský kraj)
kandidát na rozhodčí (od května 2019)

Vzdělávání WE: 3.3.2019 WEČR školení na komisaře Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Propagace WE formou předváděcích akcí v okolí.
Jezdecké úspěchy: Třetí sezonu aktivně soutěží ve WE .
ČJF: Má licenci jezdec.