Žebříček výkonnosti jezdeckých dvojic WEČR

Body do žebříčku budou počítány dle skutečně dosažené výkonnosti v jednotlivých testech při národních soutěžích třídy Z, L, S, P, M.

Žebříček bude rozdělen dle kategorií jezdců. (Tento žebříček řeší výkonnost dvojice bez ohledu na umístění a počet startujících.)

Aktualizace žebříčku 2.11.2018 

>>Aktuální stav žebříčku (PDF dokument)

>>Výpočet žebříčku v PDF

Žebříček bude vyhlášen na slavnostním uzavření sezóny , podrobnější informace budou zveřejněny v kalendáři akcí.

Výpočet bodů z jednotlivých testů:

Drezurní test
 • Možný zisk 0-100%
 • Zisk v procentech vydělíme 10 a tím získáme body za drezurní test.
 • Příklad: výsledek dvojice v drezurním testu 68,47 % => 68,47 / 10 = 6,847 bodů
Test ovladatelnosti
 • Možný zisk 0-100%
 • Zisk v procentech vydělíme 10 a tím získáme body za test ovladatelnosti.
 • Příklad: výsledek dvojice v testu ovladatelnosti 75,15 % => 75,15 / 10 = 7,515 bodů
Test rychlosti
 • Pro výpočet musíme znát délku trati rychlostního testu v metrech, tu dělíme získaným časem, ze kterého nejdříve odečteme předpokládaný čas na překážkách dle tabulky:
  • 9.5.2. Kelímek: 3 s.
  • 9.5.3. Kelímek pozpátku: 15 s.
  • 9.5.7. Osmička – varianta s couváním: 50 s.
  • 9.5.11. Ulička varianta I I (rovná): 10 s. Ulička varianta L (el): 20 s.
  • 9.5.13. Branka: 10 s.
  • 9.5.14. Kavaleta varianta I (jedna): 10 s. Kavaleta varianta I I (rovnoběžná): 20 s. Kavaleta varianta L (el) 20 s.
 • Příklad: délka trati 650 m, změřený čas 120 s, penalizace 5 s, z překážek uvedených v tabulce použity kelímek, ulička I, branka, kavaleta I. 650 / ( 120 + 5 – 3 – 10 – 10 – 10 ) = 650 / 92 = 7,0652 => zaokrouhlit na 3 des.místa = 7,065 bodů

Výpočet bodů do žebříčku:

Vypočteme průměr bodů z drezurního testu, testu ovladatelnosti a od třídy S i z testu rychlosti.

Tento výpočet následně vynásobíme koeficientem pro obtížnost dle třídy – Z: 1, L: 1,5, S: 2, P: 2,5, M: 3.

Získaný bodový zisk jezdecké dvojice se zapíše do žebříčku.

Příklad:

 • Drezurní test: 68,47 % => 6,847 bodů
 • Test ovladatelnosti: 75,15 % => 7,515 bodů
 • Test rychlosti: 650 m / ( 120+5-3-10-10-10) => 7,065 bodů
 • Průměr bodů: ( 6,847 + 7,515 + 7,065 ) / 3 => 7,142 bodů
 • Násobení koeficientem obtížnosti: 7,142 * 2 ( třída S ) => 14,284 bodů do žebříčku.

Sestavení hodnocení v žebříčku:

Do žebříčku se započítávají body z národních soutěží WEČR.

Do žebříčku se započítává takový počet nejlepších soutěží, které odpovídají 1/3 závodů (zaokrouhleno nahoru) pořádaných v dané sezoně. Minimálně však ze 2 soutěží, pokud již alespoň 2
absolvoval.

Příklad: V sezoně bude uspořádáno 7 závodů WEČR = > 7 / 3 =2,333 => Do žebříčku tedy budou započítány maximálně 3 nejlepší výsledky jezdecké dvojice v dané sezoně.

Určení pořadí v žebříčku:

Nejlepší v pořadí žebříčku je jezdecká dvojice s nejvyšším součtem bodů.

Žebříček bude rozdělen dle kategorií jezdců samostatně na Děti, Juniory a Seniory.

Žebříček sestavuje a výsledky z národních soutěží zpracovává Výkonný výbor spolku, popřípadě jím určená osoba. Za odeslání potřebných dokumentů Výkonnému výboru z národních soutěží odpovídá pořadatel závodů (kompletní výsledková listina s výsledky ze všech testů, plánek testu rychlosti, délku dráhy testu rychlosti).

Žebříček bude uzavřen, vyhodnocen a výsledky vyhlášeny po ukončení sezony (předpoklad v listopadu až prosinci daného roku), v případě konání závodů po uzavření žebříčku na danou sezonu, budou výsledky započteny do žebříčku následující sezony.