Členství

Budeme rádi, když se k nám připojíte a stanete se naším členem. Noví členové mohou podat přihlášku a zaplatit členské příspěvky kdykoli během roku.

Členské příspěvky pro rok 2021

Fyzická osoba zletilá: 500,- Kč

Fyzická osoba nezletilá: 100,- Kč

Právnická osoba: 100,- Kč

Registrace/evidence koně: 100,- Kč

Sazebník poplatků WEČR

Stávající členové musí zaplatit členské příspěvky do 29.2.2021. Pokud tak neučiní, budou vyzváni k zaplacení a pokud nebude uhrazeno do 31.3.2021, pozbývají členství.

Noví členové mohou podat přihlášku a zaplatit členské příspěvky kdykoli během roku.

Co a jak musíte udělat, abyste se stali členy spolku?

Členem WEČR se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a právnická osoba s místem podnikání-sídlem na území ČR, která souhlasí s posláním a stanovami spolku a která splní podmínky uvedené ve stanovách a řádech WEČR.

Členství fyzické osoby ve WEČR je dobrovolné. K přijetí si u nás musíte založit registraci člena WEČR.

Po vyplnění nezbytných údajů vám budou vygenerovány dva potřebné formuláře (přihláška člena a souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR) a automaticky poslané na vaši emailovou adresu, uvedenou v přihlášce. Přihláška člena (vzor zde) a souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor zde)

Protože jsme nuceni dodržovat nařízení Evropské Unie, tak bohužel potřebujeme váš fyzický podpis na těchto dokumentech.  

Musíte je vytisknout, podepsat a naskenované nebo ofocené nám je nahrajete zpět v informačním systému IS WEČR, dle pokynů, které tam naleznete. Pokud je budete fotit, dejte si dobrý pozor, aby byl dokument pokud možno vyrovnaný, dobře osvětlený a ostrý, zkrátka musí být dobře čitelný. Pokud se vám to přesto nepodaří a my usoudíme, že je dokument v podobě, v jaké jste nám ho poslali, nepoužitelný, nic hrozného se nestane, jen vám na email, který jste nám sdělili v kontaktních údajích , zašleme výzvu na zopakování digitalizace dokumentů a jejich opětovné nahrání.

Nezapomeňte nahrát také vaši fotografii (typ pasová fotografie) Důležité je, aby vám bylo dobře vidět do obličeje.

Takže teď máte nahranou přihlášku člena, souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (GDPR) a vaši fotografii. Automaticky vám poté přijde do mailu vygenerovaný platební příkaz, kde najdete částku, variabilní symbol a číslo bankovního účtu kam poslat peníze.

Potom už jen vyčkáte pár dnů, než k nám dorazí vaše platba a Oblastní výbor nebo zatím Výkonný výbor schválí vaše členství, jak je dáno v našich stanovách. Jakmile se to stane, dostanete od nás uvítací email s informací, že jste od daného okamžiku s námi. No a to je všechno. Tak vidíte, že to nic nebylo, ne?

Samozřejmě pak musíte dodržovat vše, v co jste se v přihlášce zavázali svým podpisem a za to získáte všechna práva, ale i povinnosti řádného člena WEČR a hlavně i sílu jednoho hlasu.

S právnickou osobou je to úplně stejně jednoduché, jen ji při všem musí zastupovat její statutární orgán. A abyste si nemysleli, tak i právnická osoba má potom jeden hlas při všem důležitém, co se u nás děje a bude dít.

No a pokud vám ještě není 18 let?

Nevadí i to se dá snadno řešit s pomocí vašeho zákonného zástupce, který tu přihlášku vyplní a následně i  podepíše za vás.

Věříme, že se vám u nás bude líbit a přispějete svou účastí k rozvoji disciplíny WE v České republice.

Těší se na vás,

dobrá parta kolem WE