Na této stránce najdete hlavní část dokumentů – veřejných. Kompletní dokumenty pro členy naleznete v evidenčním systému WEČR po vašem přihlášení.

Protokoly ovladatelnosti jsou vytvořeny ve formátu PDF s editovatelnými poli pro hromadný tisk.
Pro vyplnění použijte jakýkoliv prohlížeč souborů pdf nebo je můžete editovat a tisknout přímo v prohlížeči.
Pokud potřebujete zachovat a uložit i vaše data, musíte si dokument stáhnout a vyplnit v aplikaci např. FoxitReader, AcrobatReader nebo podobný . Při uložení z internetového prohlížeče, dojde jen ke stažení původního dokumentu.