Část dokumentů, které jsou důležité pro fungování spolku jsou zde. 

 

Stanovy WEČR schválené na ustavující schůzi 22.5.2018 stáhnout
Jednací a volební řád WEČR schválené na schůzi VV 6.9.2018 stáhnout
Sazebník poplatků pro rok 2018/2019 stáhnout
Pravidla WEČR 2018, verze 2. (Platná od 14.7.2018) stáhnout
Souhrn provedených změn v nové verzi pravidel WEČR stáhnout
Souhlas zákonného zástupce s účastí na závodech pro mladší 18 let. stáhnout
Podmínky a kvalifikace na MČR 2018 (úprava 27.7.2018) stáhnout
Výkonnostní žebříček / info stáhnout
Plná moc pro Členskou schůzi 2018 stáhnout

 

Veškeré další dokumenty najdete v informačním systému (IS WEČR)

Protokoly pro drezury Z1, L1, S1, P1, M1 platné pro sezónu 2018.
Protokoly pro ovladatelnost Z, L, S, P, M platné pro sezónu 2018.

Protokol k rychlostnímu testu pro třídy S, P, M ke stažení ZDE 

Protokoly ovladatelnosti jsou vytvořeny ve formátu PDF s editovatelnými poli pro hromadný tisk.
Pro vyplnění použijte jakýkoliv prohlížeč souborů pdf nebo je můžete editovat a tisknout přímo v prohlížeči.
Pokud potřebujete zachovat a uložit i vaše data, musíte si dokument stáhnout a vyplnit v aplikaci např. FoxitReader,
AcrobatReader nebo podobný . Při uložení z internetového prohlížeče, dojde jen ke stažení původního dokumentu.
Vše vzniká za jízdy a plného provozu, tak s námi mějte strpení prosím :-))