Žebříček výkonnosti jezdeckých dvojic WEČR

>> Výpočet žebříčku

>> Průběžný výkonnostní žebříček 2021

 

Žebříček je postupně doplňován o nové výsledky. Jeho uzavření a vyhlášení je plánováno předběžně na listopad/prosinec 2021 v Mutějovicích, kdy ti nejlepší budou oceněni na Slavnostním zakončení sezony.

>> Žebříček 2020 – finální přehled

Slavnostní vyhlášení 2020 nám bohužel kvůli covidé situaci nevyšlo. 

Jelikož jsme letos nemohli uspořádat slavnostní vyhlášení výkonnostního žebříčku 2020, rozhodli jsme se zvěčnit aspoň atmosféru plnou napětí a radosti. Za Výkonný výbor WEČR se rozjela po kraji Šárka Kopecká, Terka Slabá a jejich skvělý organizátorský tým doplnila za kamerou Týna Maternová. Všem umístěním blahopřejeme – a tímto začala mimochodem i éra putovních pohárů WEČR ve všech kategorií (Děti-Junioři-Senioři)

>> Žebříček 2019 – Výsledky uzavřeny

Žebříček 2019 byl vyhlášen na slavnostním zakončení sezóny 30.12.2019 v Mutějovicích.

>> Žebříček 2018 – Výsledky uzavřeny

>> Výpočet žebříčku 2018

Žebříček 2018 byl vyhlášen na slavnostním zakončení sezóny 8.12.2018 v Mutějovicích.

Vítězové žebříčku 2020

 • Děti: Adriana Štolcová – SUNNY DAY
 • Junioři: Jindra Kučerová – Lidka 2
 • Senioři: Tereza Slabá – Dollom Valmont

Vítězové žebříčku 2019

 • Děti: Kristýna Maternová – Gin Tonic
 • Junioři: Jindra Kučerová – Lidka 2
 • Senioři: Čejková Petra – Marcus

Vítězové žebříčku 2018

 • Děti: Kristýna Maternová – Gin Tonic
 • Junioři: Jindra Kučerová – Lidka 2
 • Senioři: Břetislav Růžička – Legolas

Výpočet žebříčku platný od 16.1.2019

Body do žebříčku jsou počítány dle skutečně dosažené výkonnosti v jednotlivých testech při národních soutěžích třídy Z, L, S, P a M.

Žebříček je rozdělen dle kategorií jezdců.

(Tento žebříček řeší výkonnost dvojice bez ohledu na umístění a počet startujících)

Výpočet bodů z jednotlivých testů

Drezurní test

 • Možný zisk 0-100%
 • Zisk v procentech vydělíme 10 a tím získáme body za drezurní test.
 • Příklad: výsledek dvojice v drezurním testu 68,47 % => 68,47 / 10 = 6,847 bodů

Test ovladatelnosti

 • Možný zisk 0-100%
 • Zisk v procentech vydělíme 10 a tím získáme body za test ovladatelnosti.
 • Příklad: výsledek dvojice v testu ovladatelnosti 75,15 % => 75,15 / 10 = 7,515 bodů

Test rychlosti

 • Pro výpočet musíme znát ideální délku trati rychlostního testu v metrech, tu dělíme získaným časem, ze kterého nejdříve odečteme předpokládaný čas na překážkách dle tabulky. Pořadatel nebo hlavní rozhodčí určí ideální trasu trati a změří její délku.
 • Překážky
  • 9.5.2. Kelímek: 3 s.
  • 9.5.3. Kelímek s couváním: 15 s.
  • 9.5.9. Osmička couváním: 50 s.
  • 9.5.13. Ulička varianta I I (rovná): 10 s. Ulička varianta L (el): 20 s.
  • 9.5.15. Branka: 10 s.
  • 9.5.16. Kavaleta varianta I (jedna): 10 s. Kavaleta varianta I I (rovnoběžná): 20 s. Kavaleta varianta L (el) 20 s.
 • Příklad: délka trati 650 m, změřený čas 120 s, penalizace 5 s, z překážek uvedených v tabulce použity kelímek, ulička I I , branka, kavaleta I. 650 / ( 120 + 5 – 3 – 10 – 10 – 10 ) = 650 / 92 = 7,0652 => zaokrouhlit na 3 des.místa = 7,065 bodů

Výpočet bodů do žebříčku

 • Vypočteme průměr bodů z drezurního testu, testu ovladatelnosti a od třídy S i z testu rychlosti.
 • Tento výpočet následně vynásobíme koeficientem pro obtížnost dle třídy: Z: 1, L: 1,3, S: 1,6, P: 1,9, M: 2,2.
 • Získaný bodový zisk jezdecké dvojice se zapíše do žebříčku.
 • Příklad:
  • Drezurní test: 68,47 % => 6,847 bodů
  • Test ovladatelnosti: 75,15 % => 7,515 bodů
  • Test rychlosti: 650 m / ( 120+5-3-10-10-10) => 7,065 bodů
  • Průměr bodů: ( 6,847 + 7,515 + 7,065 ) / 3 => 7,142 bodů
  • Násobení koeficientem obtížnosti: 7,142 * 1,6 ( třída S ) => 11,427 bodů do žebříčku

Sestavení hodnocení v žebříčku

 • Do žebříčku se započítávají body z národních soutěží WEČR.
 • Do žebříčku se započítává počet bodů jezdecké dvojice odpovídající (zaokrouhleno nahoru):
  • 1/3 závodů*
  • pokud jsou závody* pouze 3 a méně započítávají se 2 závody*
  • pokud je uspořádáno alespoň 2x více závodů* s národními soutěžemi třídy Z a L, než závodů* se soutěžemi třídy S, P a M, započítává se 1/2 závodů* s vyhlášenými třídami S a P,
  • *Počítají se pouze závody pořádané v daném období mezi vyhlášením žebříčků, na kterých byla vyhlášena alespoň jedna národní soutěž.
 • Příklad: V sezoně bude uspořádáno 7 závodů WEČR = > 7 / 3 =2,333 => Do žebříčku tedy budou započítány maximálně 3 nejlepší výsledky jezdecké dvojice v dané sezoně.

Určení pořadí v žebříčku

 • Nejlepší v pořadí žebříčku je jezdecká dvojice s nejvyšším součtem bodů.
 • Žebříček bude rozdělen dle kategorií jezdců samostatně na Děti, Juniory a Seniory.
 • Žebříček sestavuje a výsledky z národních soutěží zpracovává výkonný výbor spolku, popřípadě jím určená osoba. Za odeslání potřebných dokumentů výkonnému výboru z národních soutěží odpovídá pořadatel závodů. (kompletní výsledková listina s výsledky ze všech testů, plánek testu rychlosti, délku dráhy testu rychlosti)
 • Žebříček bude uzavřen, vyhodnocen a výsledky vyhlášeny po ukončení sezony (předpoklad v listopadu nebo prosinci daného roku). V případě konání závodů po uzavření žebříčku na danou sezonu, budou výsledky započteny do žebříčku následující sezony.