O spolku Working Equitation Česká republika, z.s.

Working Equitation Česká republika, z.s. ( dále jen WEČR ) je spolkem dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. WEČR je neziskovou organizací s právní subjektivitou.

Sdružuje zájemce, jednotlivé občany, zájmové skupiny občanů, jezdecké kluby a stáje, podnikatelské a jiné subjekty věnující se jezdeckému sportu v nezávislou, dobrovolnou, zájmovou a sportovní organizaci na základě společného zájmu o jezdecký sport, zejména o disciplínu pracovní jezdectví – working equitation (WE).

WEČR realizuje svou činnost na celém území České Republiky prostřednictvím svých členů.

Cílem WEČR je především:

 • propagovat jezdecký sport, zejména disciplínu WE ve společnosti,
 • zajišťovat organizaci a řídit závody, mistrovské soutěže a mezinárodní závody WE v České republice,
 • působit v oblasti rozvoje WE na úrovni rekreačního, výkonnostního a vrcholového jezdeckého sportu,
 • spolupracovat s asociacemi WE ostatních států,
 • aktivně zastupovat zájmy WE v rámci mezinárodních aktivit.
 • vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti jezdeckého sportu,
 • podpora akcí pořádaných členskými kluby.

K dosažení výše uvedených cílů bude WEČR vyvíjet činnost zejména následující formou:

 • registrovat členy, funkcionáře, sportovní koně a vést jejich evidenci,
 • pořádat školící kurzy pro jezdce, rozhodčí, instruktory, funkcionáře a další zájemce o WE,
 • vydávat pravidla, řády a další předpisy pro WE a aktivně vyvíjet odborný dohled nad jejich naplňováním,
 • pořádat soutěže v disciplíně WE,
 • podporovat účast jezdců WE na soutěžích pořádaných v zahraničí,
 • podporovat zájem dětí, mládeže a dospělých o WE a pořádat vzdělávací programy v oblasti jezdeckého sportu pro děti, mládež a dospělé.
 • vydávat informační a propagační materiály o disciplíně WE,
 • získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj WE,
 • komunikovat s médii,
 • spolupracovat se státními orgány v oblasti školství, tělovýchovy, kultury a státní správy a samosprávy,
 • spolupracovat s organizacemi a jednotlivci s podobným zaměřením činnosti nejen v ČR
 • pořádat výjezdy na WE soutěže organizované v zahraničí,
 • podporovat účast zástupců WEČR na výstavách, exhibicích, jezdeckých závodech jiných organizací, chovatelských akcích,
 • vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost za účelem podpory hlavní činnosti.

Výpis ze spolkového rejstříku

Vznik spolku, jako z pohádky…….

Jednoho květnového podvečera dne 22. léta páně 2018, sešlo se 11 nadšenců disciplíny Working Equitation na Mutějovické tvrzi ke sněmu. Sesedli se u kulatého stolu a tušíc, že se ten den stane ještě něco velmi důležitého, začali rokovat, jako v Avalonu.  Řeč se nesla v duchu velké nespokojenosti s vrchností Workingu v České republice……

I stalo se, že svolavatelé sněmu, vyzvali skupinu nespokojených k hlasování o textu, jenž napravuje všechna příkoří a nespravedlivosti páchané na členech po všech zemích Českých i Moravských. I radostně všichni přítomní souhlasili s obsahem textu a svým hlasem přispěli k založení nové, lepší vlády nad disciplínou Working Equitation v České republice. Vlády postavené na demokratických principech s velkou dávkou přímé demokracie pomocí referenda, s novými, značně vylepšenými pravidly, novou třídou a věkovými kategoriemi pro širší spektrum začínajících workerů, dětí a mládeže.

Tento svatý text se již navěky zvát bude Stanovy spolku Working Equitation Česká Republika a odeslán byl ke schválení vyšší mocí, aby mohl začít plnit poslání své.

I v dobré víře rozešli se rokující, dlouho po půlnoci toho posvátného dne, s vědomím, že k dobré věci oddali se a sloužiti členům po všech vlastech Českých i Moravských, svým podpisem zavázali se.