Working Equitation

“Working Equitation” můžeme přeložit jako “pracovní jezdectví”. Cílem je poslušný, přiježděný, obratný, rychlý a všestranně využitelný kůň, perfektně zvládající drezuru na obdélníku, překonávání rozmanitých překážek i práci s dobytkem.

Může být vypsána soutěž jednotlivců nebo soutěž týmů, do které se započítávají výsledky jednotlivců.

Článek o Working Equitation na Equichannel.cz >>

Testy v soutěži

V rámci jedné soutěže se startuje v jednom až čtyřech testech a výsledné pořadí v soutěži je dáno součtem WE bodů ze všech odjetých testů.

Drezurní test

Odehrává se v klasickém drezurním obdélníku 20x40m za doprovodu hudby. Soutěžící předvádí předepsané úlohy s danými sekvencemi cviků v přesném pořadí, jako jsme zvyklí v klasických drezurních soutěžích.

Test ovladatelnosti

Během celého testu se hodnotí pravidelnost a plynulost překonávání překážek i pohybu mezi nimi, jistota koně a jeho ochota spolupracovat, způsob a kvalita provedení změn směrů, udílení pomůcek jezdcem, takt, uvolnění, přilnutí, kmih a ve vyšších třídách i narovnání a shromáždění. Test je hodnocen známkou za každou překážku a souhrnnými známkami (0-10b).

Test rychlosti

Nejoblíbenější test mezi jezdci i diváky, kde se snoubí adrenalin, rychlost a šikovnost. Jezdec s koněm překonávají podobné překážky jako při testu ovladatelnosti, ale tentokrát je hlavním kritériem doba a čistota projetí. Měří se celkový čas projetí testu, od kterého se odečítají trestné sekundy za chyby (za nenabrání kroužku, převržení sudu, pád kavalety apod.).

Test s dobytkem

S tímto testem se setkáme převážně na mezinárodních závodech či ve vyšších národních týmových soutěžích. V ČR se zatím tento test na závodech příliš nevidí. Úkol zní jasně, oddělit určené tele od stáda a zahnat je do vyhrazeného prostoru. Při plnění tohoto testu je aréna rozdělena na zónu se stádem (kam může pouze “hlavní jezdec”), zónu kde mohou pomáhat ostatní členové týmu (s udržením stáda ve správné zóně a zahnání telete do vyhrazeného prostou) a vyhrazený prostor pro zahnání telete.

Výkonnostní třídy

  • V – S vodičem: Zařazen je pouze test ovladatelnosti a základním chodem je krok. Třída je určená převážně pro děti na vedeném koni.
  • Z – Základní: drezura a ovladatelnost, základním chodem je klus
  • L – Lehká: drezura a ovladatelnost, od této třídy je základním chodem cval, změny cvalu jsou přes klus nebo krok
  • S – Střední: drezura, ovladatelnost a rychlost, změny cvalu jsou přes krok
  • P – Pokročilá: drezura, ovladatelnost a rychlost, od této třídy jsou změny cvalu letmým přeskokem
  • M – Mistrovská: drezura, ovladatelnost a rychlost, ve třídě je povinné vedení koně jednou rukou

Kategorie (věkové)

  • V – S vodičem: od 2 let
  • D – Děti: 7-15
  • J – Junioři: 16-21
  • S – Senioři: 22+

Překážky jsou popsány na samostatné stránce. >>