Rozhodčí

Systém vzdělávání pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí je popsán v příloze pravidel WEČR 11.2. “Systém vzdělávání”.

Zájemci o zařazení na pozici kandidát na rozhodčího prosím napište e-mail na info@wecr.cz.

Prosíme stávající rozhodčí a kandidáty na rozhodčí, aby si splnili svůj praktický výcvik jako zapisovatelé, stínový rozhodčí a komisaři (sekretáři) a pomohli tím na závodech WEČR.

Změna od roku 2021

  • Kandidát / rozhodčí vyplňuje protokoly o praxi elektronicky odesláním formuláře Protokol praxe do 30 dnů od konání závodů. Každý protokol by měl znamenat splnění jedné podmínky dle přílohy pravidel Systém vzdělávání.
  • Protokoly o praxi budou kontrolovány vůči výsledkovým listinám ze závodů. Pořadatel zaznamená do výsledovek funkcionáře pořadatel/ředitel závodu, sekretář, komisaři a pro jednotlivé soutěže sbor rozhodčích (s označením hlavního), zapisovatelé a stínoví rozhodčí. Výsledovky zašle na email WEČR do 30 dnů od data konání závodu. Je zodpovědností kandidátů/rozhodčích nahlásit během závodu sekretáři, jaké funkce vykonávali.
  • Žádost o uznání na rozhodčího se vyplňuje elektronicky odesláním formuláře

Do roku 2020: Protokol rozhodčí – funkce (komisař, sekretář), Protokol rozhodčí – praxe (zapisovatel, stínové soudcování)

Školení WEČR 

Školení WEČR 2021 – připravuje se na jaro 2021. Je velmi doporučeno absolvovat školení nejen kandidátům na rozhodčí, ale i všem aktuálním rozhodčím WEČR, aby se seznámili s úpravou pravidel pro rok 2020 a sjednocoval se jejich pohled.

16. května 2020 ONLINE školení WEČR, Školitelka Babeta Kvapilová

11.5.2019 ve Stáji Mevrin (Zádveřice-Raková). Školitelka Eva Žaludková: evazaludkova@mevrin.cz .

2.-3.3.2019 v Equistable Korycany (Neratovice u Prahy). Školitelka MUDr. Helena Žižková, Barbora Svobodová Více informací.

19.8.2018 Vinařice – školení pro rozhodčí a kandidáty na rozhodčí. Školitelka Barbora Svobodová Více informací.

Platní rozhodčí do 16.5.2022

Národní rozhodčí WEČR

Barbora Lišková (Svobodová)

Praha
národní rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 26.6.2021 Tamare Ptice (ČBS Z), 4.-6.9.2020 MČR Královický Dvůr (NS L, P), 20.-21.6.2020 Tamare Ptice (NS P), 6.-8.9.2019 MČR Královický Dvůr (NS L, P), 2.6.2019 Tasov (NS S, P), 15.-16.6.2019 Tamare Ptice (ČBS L), 4.-5.5.2019 Židovice (OS Z, NS Z,L,S,P, ČBS Z), 20.-21.10.2018 Hoštka (NS L, S), 31.8-1.9.2018 hlavní rozhodčí na MČR Královický Dvůr (NS Z, L, S), 19.8.2018 Vinařice (NS Z, L), 21.-22.7.2018 Tasava (NS Z, NS P), 24.6.2018 Tamare Ptice (OS Z)
Rozhodčí v zahraničí: 19-20.09.2020 president of judges in I Międzynarodowe Zawody Working Equitation w Polsce, Partynice Race Track, Wroclaw, Poland (all classes, also Masters)
Výkonnost WE: Třída S s půjčenými koňmi Delineante, Beau Danseur a Queenly. Nyní příprava koně Dareon od hříběte zatím do třídy Z (WEČR i ČBS).
Vzdělávání WE: Účast na online školení pro rozhodčí WEČR 2020 A 2021. Školitelka na školení pro rozhodčí 2018 ve Vinařicích a 2019 v Korycanech. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR), dále dvoje drezurní školení pro rozhodčí a pravidelná školení WE.
Další funkce WEČR: Členka Výkonného výboru spolku (aktivně se podílí na tvorbě pravidel a propagaci disciplíny).
Další zkušenosti WE: Trénuje jezdce a pořádá semináře, závody a školení WE již od roku 2015. Rozhodčí WE soutěží 2015, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka, Židovice a QRanch. Divák na mezinárodních šampionátech a klinikách se zahraničními trenéry.
ČJF: Licence instruktor a jezdec, výkonnost národní drezurní L, hobby parkurová do 1m.

Eva Žaludková

Zlínský kraj
národní rozhodčí (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 11.5.2019 Zádveřice (2x OS Z a OS L)
Vzdělávání WE:
 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořádá semináře a trénuje na Moravě.
Jezdecké úspěchy: Se svou klisnou Area Doc Cody se účastní soutěží WE třídy S. U ČJF má výkonnost drezurní národní S.
ČJF: Působí jako aktivní rozhodčí pro drezuru a skoky, je instruktorkou jezdectví, má licenci jezdce a pořádá národní drezurní a skokové závody. Aktivně se vzdělává v oblasti jezdectví a účastní se refreshingu ČJF.
Další zajímavosti: Její specialitou je také Straightness Training.

Alžběta Baslová

Praha
národní rozhodčí (od 10.6.2020)
rozhodčí třídy S (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 22.4.2019 Vinařice (2x OS Z, 2x NS Z), 20.-21.10.2018 Hoštka (OS Z, NS Z), 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (drezurní testy NS Z, L, S), 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z a S)
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Stínové soudcování 25.-27.8.2018 Zuckermantelhof (Rakousko).
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy S se svým koněm Sacramoso Ababa a vyhrála MČR WE 2016 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní S.
ČJF: Má licenci jezdec.

Kristýna Malenínská

Praha
národní rozhodčí (od 31.8.2020)
rozhodčí třídy S (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 24.6.2018 Tamare Ptice (NS Z)
Zkušenosti WEČR: Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2016 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE. Rozhodčí WE soutěží 2018 Třebichovice. Aktivně pomáhá na akcích WE jako fotograf, zapisovatel, zpracovatel výsledků, atd.
Jezdecké úspěchy: Účastnila se soutěží WE třídy Z s vlastní klisnou Villou. U ČJF má výkonnost drezurní i parkurovou Z.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.
Další zajímavosti: Pořadatelka zážitkových jezdeckých kurzů pro děti i dospělé (i v angličtině).

Babeta Kvapilová (Melčová)

Středočeský kraj, Kladno
národní rozhodčí (od 9.6.2021)
rozhodčí třídy S (od 5.9.2019)
rozhodčí třídy Z (od 17.5.2019)

Zkušenosti WEČR: Pořadatel a komisař závodů v Hoštce 20.-21.10.2018, asistent sekretáře na MČR v Kralovicích 31.8.-1.9.2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 se zúčastnila jako divák školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER). Jezdec figurant na více školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Organizuje semináře a závody a trénuje WE (v Třebichovicích a Hoštce).
Jezdecké úspěchy: Pravidelně se účastní závodů WE třídy S, kde se svým koněm Bankietem sbírají skvělá umístění. Druhá v žebříčku seniorů za rok 2018. V rakouském Zuckermantelhofu získala 4.místo ve třídě ekvivalentní české S. V ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: Účastnila se jako jezdec dvou soustředění s Vasco Mira Godinho.

Rozhodčí třídy S

Břetislav Růžička

Ústecký kraj, Rtyně nad Bílinou
rozhodčí třídy S (od června 2018)

Rozhodčí WEČR: 1.7.2018 Rtyně nad Bílinou (OS V, Z)
Zkušenosti WEČR: Člen Výkonného výboru spolku. Organizuje semináře a závody, trénuje WE.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvoval školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER) a v roce 2015 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2013. Aktivně pomáhá s propagací a účastní se přehlídek a jezdeckých show.
Jezdecké úspěchy: Mistr ČR 2018 v kategorii S, třídě S. Aktivně se účastní soutěží WE třídy S a P s vlastním koněm Legolasem a drží si neporaženost v testech rychlosti. V ČJF má bronzový odznak – výkonnost parkurovou S a drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

Petra Škrabalová

Zlínský kraj, Zlín
rozhodčí třídy S (od července 2019)

Rozhodčí WEČR: 12.9.2020 Zádveřice, Zlín (Z, L)
Rozhodčí v zahraničí: 25.7.2020 Ranč Čakýň, SK-SAWE (Z, S)
Vzdělávání WE:  Účast na online školení pro rozhodčí WEČR 2020 a 2021. 8.-10.11.2019 Hippo Golegã (PT) stínový rozhodčí u Mario Canas Pimentel v portugalském šampionatu (Drezura: Consagrados – P, Masters, Ovladatelnost: Debutantes, Junior, Consagrados, Masters). V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Jezdecké úspěchy: Od roku 2014 se účastní WE závodů ve třídách Z a S. V ČJF má výkonnost drezurní Z. Ve WRC se zúčastnila MČR.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: Aktivně se vzdělává v jezdectví a výcviku koní u portugalských jezdců a trenérů.

Tereza Slabá

Středočeská oblast
rozhodčí třídy S (od 14.8.2019)
rozhodčí třídy Z (od 9.5.2019)

Zkušenosti WEČR: zapisování, stínování, sekretář a pomocník na mnoha akcích WEČR
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Další zkušenosti WE: Člen organizačního týmu na závodech a trénování WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní WE soutěží třídy S s Dollom Valmontem a třídy Z s Ediene. Vícemistryně ČR 2018 v kategorii S, třídě S. U ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Absolvovala školení pro drezurní rozhodčí a rozhodování KMK s FEI rozhodčími: Monique Peutz-Vegter, Eddy de Wolff van Westerrode, Jeannie Loriston-Clarke, drezurní školení s H. Žižkovou. Zapisovatel na mnoha drezurních závodech včetně CPEDI Královice 2018, MČR 2016, 2018 (u zahraničních rozhodčích). Dále absolvovala drezurní kliniku s NL trenérkou Loes Corsel, a jako divák se vzdělává na klinikách s Monique Peutz-Vegter.

Michaela Vaňková

Středočeská oblast
rozhodčí třídy S (od října 2020)
rozhodčí třídy Z (od 19.2.2020)

Zkušenosti WEČR: Pomocná síla organizačního týmu Ptice 2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2015 absolvovala drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Od roku 2015 pořadatel a sekretář závodů, pořadatel seminářů, zapisovatel, stínové rozhodování atd.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní soutěží WE až do třídy S (2018: 4. v S s Castylia, 2015: 3. v Z s Dual Red Fox a Castylia). V ČJF má výkonnost drezurní L.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti:  Pravidelně se vzdělává v drezuře pod různými trenéry. 3 roky pracuje v Německu v drezurní GP stáji a účastní se německým drezurních tréninků a závodů pod FN. Pravidelně navštěvuje semináře německých i portugalských trenérů a závody WE v Německu jako divák (Mirjam Wittmann, Mihai Maldea, P. Torres, E. Almeida, …)

Alena Nováková

Severní Čechy, Česká Lípa
rozhodčí třídy S (od listopadu 2020)
rozhodčí třídy Z (od 25.5.2020)

Rozhodčí WEČR: 4.-6.9.2020 MČR Královický Dvůr (NS Z, OS ČBS), 23. 8. 2020 Rtyně nad Bílinou ( OS Z, OS ČBS Z), 18. – 19.7. 2020 Rtyně nad Bílinou (NS Z, OS Z, OS ČBS Z), 6. – 7. 6. 2020 Rtyně nad Bílinou (OS Z, OS ČBS Z)
Výkonnost WE: Třída L s koněm Harry
Vzdělávání WE: Účast na online školení pro rozhodčí WEČR 2020. 3.3.2019 WEČR školení na komisaře Korycany. V roce 2018 absolvovala školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Od roku 2018 propagace WE formou drobných předváděcích akcí v okolí a pořádání seminářů pro začínajicí jezdce WE. Od roku 2017 aktivní účast na závodech WE s vlastním koněm Kavalír, Harry a od roku 2021 kůň Descendiente
ČJF: Má licenci jezdec.

Rozhodčí třídy Z

Jasana Hladová

Středočeská oblast
rozhodčí třídy Z (od listopadu 2020)
kandidát na rozhodčí (od srpna 2018)

Zkušenosti WEČR: Zástupce pořádajícího subjektu mnoha WE závodů na různých místech.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER).
Další zkušenosti WE: Pořadatel závodů WE.
Jezdecké úspěchy: Aktivně se účastní soutěží WE až do třídy S. V ČJF má výkonnost drezurní St. Georges a parkurovou L.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec.

Veronika Slavíčková

Středočeský kraj
rozhodčí třídy Z (od 1.7.2021)
kandidát na rozhodčí (od května 2019)

Zkušenosti WEČR: Členka kontrolní komise WEČR. Zprostředkování spolupráce mezi WEČR a ČBS, podílí se na tvorbě pravidel pro bezudidlový working equitation ve spolupráci s ČBS a propagaci disciplíny mezi příznivci bezudidlového ježdění.
Výkonnost WE: Třída S s koněm Solo Famara XXI – 10. Členka vítězných družstev na MČR v disciplíně WE v seniorské kategorii v r.2017 (třída Z) a v r.2018 (třída L).
Vzdělávání WE: Účast na online školení pro rozhodčí WEČR 2020 a 2021. 
Další zkušenosti WE: Pořadatel a lektor seminářů WE v Trnové u Prahy. Organizační výpomoc na závodech WE a pomoc s administrativou WEČR.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti: V roce 2018 účast na mistrovství ČR v bezudidlovém ježdění (ČBS) – 1.místo v drezuře v kategorii dospělí.

Kandidáti na rozhodčí

Barbora Linhartová

Praha
Kandidát na rozhodčího (od září 2021)

Irena Hanušová

Severní Čechy, Most
Kandidát na rozhodčího (od prosince 2020)

Výkonnost WE: Třída L s koněm Coudy
ČJF: licence instruktor a jezdec

Petr Fous

Mělník
Kandidát na rozhodčího (od května 2020)

Další zkušenosti WE: WE se věnuje od roku 2018, rád by disciplíně učil své svěřence
ČJF:
Má licenci jezdce
Další zajímavosti: 3 roky lektor v jezdecké škole ve Švýcarsku, aktivně učí jezdce

Dita Delveti

Praha
kandidát na rozhodčí (od února 2019) – do 30.6.2021

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. Jezdecké úspěchy: Stříbrný odznak v drezuře ČJF (výkonnost T).
ČJF: Má licenci jezdec, instruktor a drezurní rozhodčí a trenér II.třídy.

Barbora Růžičková

Plzeňský kraj, okres Klatovy
kandidát na rozhodčí (od února 2019) – do 30.6.2021

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Další zajímavosti:
Zástupce ČBS pro dovednostní disciplíny. Pořádání a rozhodování závodů Equites Gabreta Challenge (rok 2018).

Aktuálně neplatní rozhodčí a kandidáti

Níže vypsaní rozhodčí a kandidáti mají ukončenou platnost kvůli neabsolvování školení WEČR nebo zániku členství.

Národní rozhodčí WEČR

Věra Vránová

Praha
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Vzdělávání WE: V roce 2016 absolvovala školení pro rozhodčí s Nuno Santos Pereira (POR), dále drezurní školení pro rozhodčí a pravidelná školení WE.
Další zkušenosti WE: Trénuje a pořádá semináře a závody WE od roku 2016. Rozhodčí WE soutěží 2016 Svinčice, 2016 a 2017 Holubice, 2017 Hošťka a Ptice.
Jezdecké úspěchy: Zúčastnila se soutěže WE třídy S s ponym Marshmallow a má ČJF výkonnost drezurní národní S, parkurovou národní ZL.
ČJF: Má licenci instruktor a jezdec. Aktivně se vzdělává jako zapisovatel na drezurních závodech.
Další zajímavosti: Je tlumočnicí anglického jazyka, pořádá tábory pro děti i dospělé a její specialitou je příprava sportovních pony.

Rozhodčí třídy S

Tereza Sobíšková

Ústecký kraj
zakládající rozhodčí (od července 2018)

Rozhodčí WEČR: 31.8-1.9.2018 MČR Královický Dvůr (testy ovladatelnosti/rychlosti NS Z, L, S), 21.-22.7.2018 Tasava (OS Z, NS L a S)
Zkušenosti WEČR: Členka Kontrolní komise spolku v roce 2018.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany. V roce 2018 absolvovala školení WEČR ve Vinařicích. Dále v roce 2018 školení pro rozhodčí s Nicola Danner (GER), v roce 2016 s Nuno Santos Pereira (POR) a v roce 2015 drezurní školení pro rozhodčí.
Další zkušenosti WE: Pomáhá na akcích WE jako zapisovatel, stínový rozhodčí, komisař, atd.
ČJF: Má licenci jezdec.

Rozhodčí třídy Z

Hana Tejklová

Karlovarská oblast
zakládající rozhodčí (od září 2018)

Kandidáti na rozhodčí

Veronika Horsicová

Praha
kandidát na rozhodčí (od září 2018)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.

Petra Hájková

Pardubický kraj
kandidát na rozhodčí (od ledna 2019)

Zkušenosti WEČR: Organizace seminářů WE v Zádolí.
Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
ČJF: Má licenci jezdec.
Další zajímavosti:  Pořádá jezdecké dny pro děti a další akce ve své stáji v Zádolí.

Gabriela Rotová

Středočeský kraj
kandidát na rozhodčí (od února 2019)

Vzdělávání WE: 2.-3.3.2019 WEČR školení Korycany.
Jezdecké úspěchy:
 Stříbrný odznak v drezuře ČJF (výkonnost T).
ČJF: Má licenci instruktor.
Další zajímavosti: Akreditovaný posuzovatel speciálních výstavních tříd, pořadatel mezinárodních výstav a soutěží speciálních výstavních tříd. Místopředseda ICS ČR (4 roky), organizace výkonnostních zkoušek, výstav a svodů původních britských plemen, dlouholeté zkušenosti s výběrem a přípravou plemenných hřebců k výkonnostním zkouškám.