Členství

Budeme rádi, když se k nám připojíte a stanete se naším členem. Noví členové mohou podat přihlášku a zaplatit členské příspěvky kdykoli během roku. Pro rok 2024 jsou tyto členské příspěvky: Fyzická osoba zletilá: 500,- Kč, fyzická osoba nezletilá: 100,- Kč, právnická osoba: 100,- Kč, registrace/evidence koně: 100,- Kč.

>>Sazebník poplatků WEČR na rok 2024

Členské příspěvky pro rok 2024

Fyzická osoba zletilá: 500,- Kč

Fyzická osoba nezletilá: 100,- Kč

Právnická osoba: 100,- Kč

Registrace/evidence koně: 100,- Kč

Stávajícím členům byl zaslán email s pokyny k platbě členských příspěvků 2024. Případně bude k nalezení v kartě člena v informačním systému. 

Pokud stávající členové neuhradí členské příspěvky na rok 2024 do 28.2.2024, budou vyzváni opět k zaplacení, a pokud nebude uhrazeno do 31.3.2024, pozbývají členství. Později se můžete opět znovu registrovat. Stačí jen napsat na info@wecr.cz že byste rádi obnovili vaše členské číslo. 

Noví členové mohou podat online přihlášku a zaplatit členské příspěvky kdykoli během roku. Registrace nové přihlášky zde

Co a jak musíte udělat, abyste se stali členy spolku?

Členem WEČR se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a právnická osoba s místem podnikání-sídlem na území ČR, která souhlasí s posláním a stanovami spolku a která splní podmínky uvedené ve stanovách a řádech WEČR.

Členství fyzické osoby ve WEČR je dobrovolné. K přijetí si u nás musíte založit registraci člena WEČR. (Online přihláška níže v textu na stránce)

No a pokud vám ještě není 18 let?

Nevadí i to se dá snadno řešit s pomocí vašeho zákonného zástupce, který tu přihlášku vyplní. Pro ověření bude zákonný zástupce kontaktován.

Na častou otázku „Do jaké kategorie vlastně spadám?“ přidávám malý taháček.

Po aktualizaci:

Kategorie děti „D1“ od 7 do 11let včetně.

Kategorie děti „D2“ od 12 do 15let včetně.

Kategorie junioři „J“ od 16 do 21let včetně.

Kategorie senioři „S“ od 22let +

Věříme, že se vám u nás bude líbit a přispějete svou účastí k rozvoji disciplíny WE v České republice.

Těší se na vás,

dobrá parta kolem WE

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA FORMULÁŘ