Členství

Budeme rádi, když se k nám připojíte a stanete se naším členem. Noví členové mohou podat přihlášku a zaplatit členské příspěvky kdykoli během roku.

Členské příspěvky pro rok 2021

Fyzická osoba zletilá: 500,- Kč

Fyzická osoba nezletilá: 100,- Kč

Právnická osoba: 100,- Kč

Registrace/evidence koně: 100,- Kč

Sazebník poplatků WEČR  

Výkonný výbor dne 24.2.2021 prodloužil platnost členství 2020
Jelikož došlo k přechodu na nový informační systém a tím i k převedení celé evidence členů, Výkonný výbor se rozhodl prodloužit členství 2020 do 31.03.2021.
Pokud stávající členové neuhradí členské příspěvky na rok 2021 do tohoto data, budou vyzváni k zaplacení, a pokud nebude uhrazeno do 30.4.2021, pozbývají členství. 

Noví členové mohou podat přihlášku a zaplatit členské příspěvky kdykoli během roku. Registrace nové přihlášky zde

Co a jak musíte udělat, abyste se stali členy spolku?

Členem WEČR se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a právnická osoba s místem podnikání-sídlem na území ČR, která souhlasí s posláním a stanovami spolku a která splní podmínky uvedené ve stanovách a řádech WEČR.

Členství fyzické osoby ve WEČR je dobrovolné. K přijetí si u nás musíte založit registraci člena WEČR. (Online přihláška níže v textu na stránce)

No a pokud vám ještě není 18 let?

Nevadí i to se dá snadno řešit s pomocí vašeho zákonného zástupce, který tu přihlášku vyplní. Pro ověření bude zákonný zástupce kontaktován.

Věříme, že se vám u nás bude líbit a přispějete svou účastí k rozvoji disciplíny WE v České republice.

Těší se na vás,

dobrá parta kolem WE

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA FORMULÁŘ