Informační systém

Informační systém – IS WEČR

Snažíme se být co nejvíce transparentní vůči našim členům a k tomu nám pomáhá informační systém (IS WEČR). Děkujeme Michalovi Vaňkovi, který pro nás systém vyvíjí ve svém volném čase. Vyžaduje to spoustu práce a stále jsme ve vývojové fázi projektu, mějte prosím strpení, funkce se budou postupně přidávat.

Registrace členů a koní

V ISu je spravována databáze členů a registrovaných koní spolku. Registrace probíhá elektronicky, VV WEČR je tak schopný velice rychle a efektivně spravovat členskou základnu. Budete moci přímo ze systému podat žádost (o uznání dosažené výkonnosti, zařazení na pozici kandidát na rozhodčí atd.). Řádní členové vidí databázi členů a koní. Každý člen má možnost si ve svém profilu nastavit své soukromí. Sami si rozhodněte, jaké údaje o sobě chcete mít viditelné pro ostatní. Přesné číslo členů WEČR a počet registrovaných koní se ukazuje v úpatí oficiálních webových stránkách WEČR.

Dokumenty

Do dokumentů jsou nahrávány a aktualizovány všechny dokumenty, které jsou zapotřebí pro fungování spolku. Naleznete tam tedy stanovy, pravidla, drezurní úlohy, protokoly pro testy ovladatelnosti/rychlosti, zápisy ze schůzí VV, propozice na závody, informace o školení, aktuální výkonnostní žebříček  a mnoho dalších dokumentů, které by se mohli hodit pořadatelům. Dokumenty se vám ukazují dle typu vašeho přihlášení. Hosti stránek mají k dispozici všechny veřejné dokumenty. Řádný člen si toho pročte už více 🙂

Transparentní bankovní účet

Členové mají přístup do výpisu z účtu spolku, můžou se tak přesně podívat, jak je s penězi spolku nakládáno.