<< Seznam překážek

9.5.15 Branka

Technické parametry

Překážku lze zařadit pouze ve třídách L, S, P a M. Zavírání branky je ve výšce 1,4m až 1,6m. Šířka průjezdu brankou je alespoň 2m. Stojany nesmí bránit plynulému pohybu soutěžícího při překonávání překážky.

  • varianta Pevná: Pevná branka se skládá ze dvou stojanů, na jednom je zavěšen rám ze dřeva, plastu či kovu, druhý stojan slouží k uzavření branky pomocí provazového oka či petlice. Pevná branka se používá převážně v testu ovladatelnosti.
  • varianta Provazová: Provazová branka se skládá ze dvou stojanů, na kterých je zavěšen provaz s oky, stojany musí mít zarážku, aby po nich provaz neklouzal dolů a bylo snadné branku otevřít i zavřít. Provazová branka se používá převážně v testu rychlosti nebo ve třídě L.

Způsob projetí

Soutěžící se k překážce přiblíží základním chodem třídy kolmo na střed branky a plynule přejde do kroku a do pozice rovnoběžně s brankou tak, aby jezdec pohodlně dosáhl na zavírání. Jezdec uchopí otěže do vodící ruky a pracovní rukou otevře branku. Jezdec si nesmí navlékat provaz/zavírání na ruku, ani chytat otěže rukou, ve které drží provaz/zavírání. U pevné branky by měl jezdec pracovní rukou po celou dobu kontrolovat pozici rámu. Soutěžící projede mezi sloupky branky na druhou stranu a branku zavře. Pokračuje od branky základním chodem třídy přímo k další překážce, pokud vyžaduje kurz natočení koně od branky, je tak provedeno částečnou piruetou.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící nedodrží směr projetí, pokud není schopen otevřít branku, projet mezi sloupky a zavřít branku, pokud vyjede zcela mimo prostor branky nebo přehodí provaz přes hlavu nebo záď koně.

Hodnocení v testu rychlosti

Za poškození nebo shození překážky (stojanu atd.) +5s.