<< Seznam překážek

9.5.18. Býk

Technické parametry

Překážku tvoří maketa býka (nebo maketa jiného zvířete nebo pouze sloupek, není-li maketa k dispozici), na které je ve výšce 1,3m až 1,7m umístěn kroužek o vnitřním průměru 15cm až 20cm. Kroužek musí být možné garrochou snadno nabrat a odejmout, ideální je uchycení kroužku pomocí slabého magnetu. Překážka následuje bezprostředně po překážce 9.5.17. “Vyjmutí garrochy”, pouze u tříd P a M může být před tuto překážku vložena překážka, kterou je možné překonat s garrochou v jezdcově ruce. U třídy P a M může být použito i více maket s kroužkem za sebou, maximálně však 3.

Způsob projetí

Soutěžící projede v těsné blízkosti makety býka a pokusí se navléknout kroužek na garrochu. Musí být dodržen stejný chod koně jako u překážky 9.5.17. “Vyjmutí garrochy”.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící není schopen projet kolem makety býka v bezprostřední blízkosti, tzn. tak blízko, aby byl schopný garrochou nabrat kroužek.

Hodnocení v testu rychlosti

Za nenavléknutí kroužku (úspěšné navléknutí se počítá ve chvíli, kdy je kroužek s garrochou odložen ve stojícím sudu) 5 trestných sekund a za převržení makety býka 10 trestných sekund.