<< Seznam překážek

9.5.1 Džbán

Technické parametry

Překážku lze zařadit pouze do testu ovladatelnosti. Skládá se ze stolu vysokého 1m až 1,5m, na kterém stojí džbán. Džbán může být naplněný vodou (případně pískem, aby stabilně stál na stolu). Překážka může být překážkou cílovou, pak musí být označena dle 9.5.a.

Způsob projetí

Soutěžící se k překážce přiblíží základním chodem třídy a provede přechod do zastavení těsně u stolu. Jezdec zvedne džbán do natažené ruky nad hlavu a zase jej položí na stůl. Soutěžící pokračuje ze zastavení základním chodem třídy. Pokud je džbán cílovou překážkou, může pokračovat rovnou pozdravem rozhodčích. Pro ukázání absolutní důvěry koně, může jezdec vylít trochu vody na zem. Pokud džbán spadne, musí jej jezdec zvednout, s ním nasednout na koně a z koně odložit džbán na stůl.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící není schopen zvednout džbán nad hlavu a položit jej zpět na stůl tak, aby zůstal stát džbán na stole i po odjezdu soutěžícího.