<< Seznam překážek

9.5.11. Jednoduchý slalom

Technické parametry

Překážka se skládá z 4 až 7 tyčí v jedné řadě vysokých alespoň 2m zasazených do
základny, která není připevněná k zemi. Vzdálenost mezi tyčemi je 8m až 9m pro třídu Z, L a
S a 6m až 8m pro třídu V, P a M. Začátek a konec překážky je zřetelně označen značkami.
Jednoduchý slalom může být postaven jako součást paralelního slalomu.

Způsob projetí

Překážka se překonává základním chodem třídy kromě třídy L, kde se překonává klusem. Soutěžící projíždí slalomem pravidelnými obloučky s vrcholem ideálně 1m až 3m od tyče. Změna cvalu (ve třídě Z přestavení koně, případně přesednutí) by měla být provedena vždy ve středu mezi tyčemi. Mezi změnami cvalu by mělo být od třídy S vždy stejně cvalových skoků. Při pádu tyče jezdec nesesedá a nestaví ji zpět pokud nebrání dokončení překážky.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi vstupními nebo výstupními značkami správným směrem, pokud není dodržen směr a linie projetí nebo pokud startující vyjede zcela mimo překážku.

Hodnocení v testu rychlosti

Každý pád tyče +3s.