<< Seznam překážek

9.5.16. Kavaleta

Technické parametry

Překážka se skládá z kavalet s délkou 3m až 4m na podstavcích vysokých 5cm až 10cm, které nejsou ukotveny k zemi.

  • Varianta I (jedna): Jedna kavaleta. Lze zařadit pouze ve třídách L, S, P a M.
  • Varianta I I (rovnoběžná): Dvě kavalety umístěné rovnoběžně ve vzdáleností 1,5m až 3m od sebe. Lze zařadit pouze ve třídách S, P a M.
  • Varianta L (el): Dvě kavalety umístěné do úhlu 90°. Lze zařadit pouze ve třídách P a M.

 

Způsob projetí

V testu ovladatelnosti se překážka překonává vždy krokem. Soutěžící před vstupními
značkami provede přechod do kroku, projede mezi vstupními značkami, přes kavaletu/kavalety a mezi výstupními značkami, za kterými pokračuje základním chodem třídy. V testu rychlosti je možné překonat překážku libovolným chodem. Překážka se překonává pohybem stranou nad kavaletou. Ve třídě L a S je překrok a ustupování na holeň hodnocen rovnocenně. Ve třídě P a M se překážka překonává překrokem. Kavaleta by měla zůstat celou dobu pod břichem koně mezi jeho předními a zadními končetinami. U
rovnoběžné varianty je nutné předvést pohyb stranou u každé kavalety na jinou stranu.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící nedodrží směr projetí nebo pokud se mezi začátkem a koncem kavalety ocitnou všechny čtyři končetiny koně na jedné straně kavalety.

Hodnocení v testu rychlosti

Za každý pád kavalety +7s.