<< Seznam překážek

9.5.3. Kelímek s couváním

Technické parametry

Překážku lze zařadit pouze ve třídách S, P a M. Překážka se skládá ze šesti tyčí vysokých 1,5m až 2m. Tyče jsou umístěny do dvou řad o třech tyčích a tím tvoří uličku širokou 1,5m až 2m. Vzdálenost mezi tyčemi v řadě je 2,5m až 3,5m. Na poslední tyči v obou řadách je dnem vzhůru nasazen kelímek nebo jeho náhražka (plastový květináč, klobouk atd.).
   

Způsob projetí

Soutěžící vjede do uličky cvalem nebo krokem, ve třídě P a M je krok hodnocen hůře. Dále zastaví na konci a uchopí kelímek z poslední tyče v řadě. Následně vycouvá slalomem mezi tyčemi v řadě, ze které vzal kelímek. Pouze ve třídě S je při couvání povoleno použít obě ruce k vedení koně bez snížení známky. Soutěžící v zastavení odloží kelímek na první tyč v řadě a opustí couváním prostor uličky. Pokud kelímek spadne, musí jej jezdec zvednout, s ním nasednout na koně a odložit jej na správnou tyč z koně.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede předepsanou linii správným směrem, není schopný přemístit kelímek na správnou tyč tak, aby zůstal nasazen na stojící tyči i po odjezdu soutěžícího, nebo zcela nevycouvá z uličky.

Hodnocení v testu rychlosti

Každý pád tyče +5s.