<< Seznam překážek

9.5.4. Můstek

Technické parametry

Překážka se skládá z dřevěného můstku, který je široký alespoň 1,5m a dlouhý 3m až 5m. Střed můstku je vysoký 20cm až 50cm, ideálně je vstup na můstek a sestup z můstku plynulý (bez vysokého schodu). Překážka musí být vyrobena z rozumně pevného materiálu, aby nedošlo k prošlápnutí koněm, a povrch nesmí být kluzký. Můstek může mít zábradlí, musí však splňovat maximální bezpečnostní požadavky, aby nedošlo ke zranění koně ani jezdce a nesmí bránit výhledu rozhodčího na koně. Začátek a konec překážky je zřetelně označen značkami ve vzdálenosti 1m až 2m od okraje můstku.

Způsob projetí

V testu ovladatelnosti se překážka překonává vždy krokem. Soutěžící před vstupními značkami provede přechod do kroku, projede mezi vstupními značkami, přes můstek a mezi výstupními značkami, za kterými pokračuje základním chodem třídy.

V testu rychlosti je možné překonat překážku libovolným chodem.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi vstupními nebo výstupními značkami správným směrem, pokud nepřejede přes můstek po celé jeho délce nebo pokud se kůň nedotkne povrchu můstku alespoň jedním kopytem.

Hodnocení v testu rychlosti

Za poškození nebo shození překážky (můstek, zábradlí atd.) +5s.

 

Fotografie: Kateřina Vojáčková, Jaroslav Polcer, Kristýna Malenínská, Michaela Vaňková