<< Seznam překážek

9.5.19. Odložení garrochy

Technické parametry

Prázdný sud s výškou alespoň 0,8m a průměrem alespoň 40cm, který může být zatížen (např. pískem). Překážka následuje bezprostředně po překážce 9.5.18. “Býk”, pouze u třídy P a M může být před tuto překážku vložena překážka, kterou je možné překonat s garrochou v jezdcově ruce.

Způsob projetí

Soutěžící se přiblíží k sudu a plynule vloží garrochu do sudu bez změny chodu. Musí být dodržen stejný chod koně jako u překážky 9.5.18. “Býk”.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící není schopen odložit garrochu do sudu tak, aby garrocha zůstala uvnitř stojícího sudu i po odjezdu soutěžícího.

Hodnocení v testu rychlosti

Nejsou trestné sekundy.