<< Seznam překážek

9.5.14. Ohrádka

Technické parametry

Překážka je tvořena ohrazeným kruhovým prostorem s vjezdem širokým 2m až 2,5m. Uvnitř vnějšího kruhu o průměru 8m až 10m pro třídy V, Z, L a S, 6m až 8m pro třídu P a 6m pro třídu M je vnitřní kruh o průměru alespoň 2m, prostor mezi nimi tvoří uličku širokou alespoň 1,5m po celé délce. Výška hrazení vnějšího kruhu je 40cm až 2m, vnitřní kruh musí být jasně ohraničen. Rozhodčím musí být umožněno vidět soutěžícího a v jakém se kůň nachází chodu během překonávání překážky. Ve vnitřním kruhu se mohou nacházet domácí zvířata (slepice, husy, selata, kozy atd.) nebo náhradní předměty. Vždy musí být zohledněno welfare živých zvířat (tzn. voda, seno, ochrana před sluncem či deštěm atd.), zvířata nesmí pobytem v ohrádce trpět.

Způsob projetí

Pokud je v plánku určený směr projetí, musí být dodržen (např. “1.kruh na levou ruku”). V opačném případě si směr projetí určí soutěžící.

  • třída V, Z: Soutěžící překonává překážku krokem. Vjede do ohrádky, projede uličkou (jeden kruh) a vyjede ven z ohrádky.
  • třída L, S, P, M: Ve třídě L se vždy překonává překážka krokem. Ve třídě S, P a M si soutěžící před vjezdem zvolí překonání překážky krokem nebo cvalem, zvolený způsob by měl dodržet po celou dobu překonávání překážky se změnou cvalu dle třídy. Ve třídě P a M je krok hodnocen hůře. Soutěžící vjede do ohrádky, projede uličkou (jeden kruh), vyjede ven z ohrádky, změní směr, opět vjede do ohrádky, projede uličkou opačným směrem než předtím (jeden kruh) a vyjede ven z ohrádky. Ideální provedení změny směru je poloviční piruetou, ve třídě L a S je dobře hodnocena i změna směru obloukem. V testu rychlosti se ohrádka jede pouze jedním směrem.
Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící nedodrží směr projetí (je-li určen plánkem), pokud po druhém vjezdu projede ohrádkou ve stejném směru jako předtím nebo pokud opustí ohrádku všemi čtyřmi končetinami mimo vjezd/výjezd.

Hodnocení v testu rychlosti

Za poškození nebo shození překážky (hrazení, ohraničení, atd.) +5s.