<< Seznam překážek

9.5.8. Osmička couváním

Technické parametry

Překážku lze zařadit pouze ve třídách P a M. Překážka se skládá ze dvou sudů s výškou alespoň 0,6m umístěných ve vzdálenosti 3m od jejich středů. Sudy mohou být nahrazeny předměty alespoň 0,6m vysokými, u kterých nehrozí zranění jezdce nebo koně (rostliny v květináči, velké pytle, parkurové stojany apod.). Kolem sudů musí být volný prostor umožňující projetí pravidelných kruhů, tedy volný prostor alespoň 3m od středu obou sudů.

Způsob projetí

Vjezd do překážky, změna kruhů i výjezd z překážky by měla být provedena ve středu spojnice sudů. Soutěžící zastaví za spojnicí sudů, couváním projede celý kruh kolem pravého sudu, následně celý kruh kolem levého sudu, před spojnicí sudů zastaví a pokračuje přímo cvalem. Sud by měl být ve středu kruhu. Pořadatel může určit opačné projetí překážky, tedy první kruh kolem levého sudu, druhý kruh kolem pravého sudu, pak musí být textem vyznačeno v plánku – “1.kruh na levou ruku”.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud není dodržen směr a linie projetí nebo pokud startující vyjede zcela mimo překážku.

Hodnocení v testu rychlosti

Za každé převrácení sudu 5 trestných sekund.