<< Seznam překážek

9.5.8. Osmička

Technické parametry

Překážka se skládá ze dvou sudů s výškou alespoň 0,6m umístěných ve vzdálenosti 6m pro třídy Z, L a S a 3m pro třídy V, P a M od jejich středů. Sudy mohou být nahrazeny předměty alespoň 0,6m vysokými, u kterých nehrozí zranění jezdce nebo koně (rostliny v květináči, velké pytle, parkurové stojany apod.). Kolem sudů musí být volný prostor umožňující projetí pravidelných kruhů, tedy volný prostor alespoň 3m od středu obou sudů.

Způsob projetí

Vjezd do překážky, změna kruhů, výjezd z překážky i změna cvalu by měla být provedena ve středu spojnice sudů. Překážka se překonává základním chodem třídy. Soutěžící vjede mezi sudy, provede celý kruh kolem pravého sudu, následně celý kruh kolem levého sudu. Sud by měl být ve středu kruhu. Pořadatel může určit opačné projetí překážky, tedy první kruh kolem levého sudu, druhý kruh kolem pravého sudu, pak musí být textem vyznačeno v plánku – “1. kruh na levou ruku”.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud není dodržen směr a linie projetí nebo pokud startující vyjede zcela mimo překážku.

Hodnocení v testu rychlosti

Za každé převrácení sudu 5 trestných sekund.