<< Seznam překážek

9.5.12. Paralelní slalom

Technické parametry

Překážku nelze zařadit ve třídě V. Překážka se skládá z 4 až 8 tyčí vysokých alespoň 2m zasazených do základny, která není připevněna k zemi. Tyče jsou umístěny do dvou řad viz. obrázek. Vzdálenost mezi tyčemi v řadě i mezi řadami tyčí je 8m až 9m pro třídu Z, L a S a 6m až 8m pro třídu P a M. Začátek a konec překážky je zřetelně označen značkami.

Způsob projetí

Překážka se překonává základním chodem třídy kromě třídy L, kde se překonává klusem. Soutěžící projíždí slalomem pravidelnými obloučky ideálně co nejblíže tyčím. Ideální linií je drezurní vlnovka. Změna cvalu (ve třídě Z přestavení koně, případně přesednutí) by měla být provedena vždy ve středu mezi řadami tyčí. Mezi změnami cvalu by mělo být od třídy S vždy stejně cvalových skoků. Při pádu tyče jezdec nesesedá a nestaví ji zpět pokud nebrání dokončení překážky

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi vstupními
nebo výstupními značkami správným směrem, pokud není dodržen směr a linie projetí nebo
pokud startující vyjede zcela mimo překážku.

Hodnocení v testu rychlosti

Každý pád tyče +3s.