<< Seznam překážek

9.5.12. Paralelní slalom

Technické parametry

Překážku nelze zařadit ve třídě V. Překážka se skládá z 5 až 9 tyčí vysokých alespoň 2m zasazených do základny, která není připevněna k zemi. Tyče jsou umístěny do dvou řad viz. obrázek. Vzdálenost mezi tyčemi v řadě i mezi řadami tyčí je 8m až 9m pro třídu Z, L a S a 6m až 8m pro třídu P a M. Začátek a konec překážky je zřetelně označen značkami.

Způsob projetí

Překážka se překonává základním chodem třídy. Soutěžící projíždí slalomem pravidelnými obloučky s vrcholem ideálně 1m až 3m od tyče. Změna cvalu (ve třídě Z přestavení koně, případně přesednutí) by měla být provedena vždy ve středu mezi řadami tyčí. Mezi změnami cvalu by mělo být od třídy L vždy stejně cvalových skoků.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi vstupními nebo výstupními značkami správným směrem, pokud není dodržen směr a linie projetí nebo pokud startující vyjede zcela mimo překážku.

Hodnocení v testu rychlosti

Každý pád tyče +5s.