<< Seznam překážek

9.5.5. Různorodý podklad

Technické parametry

Překážku lze zařadit pouze do testu ovladatelnosti. Překážka by měla prověřit spolehlivost koně na různých podkladech a šikovnost vypořádat se s terénními nerovnostmi. Podklad překážky musí být široký 2m až 4m a dlouhý 3m až 6m. Může být z přírodních materiálů jiných než je podklad kolbiště (písek, tráva, seno, štěpky, hobliny, atd.), z pevné plachty, textilu, koberce nebo z kombinace přírodních a umělých materiálů. Podklad překážky musí být bezpečný (nesmí být kluzký, umožňovat zranění koně nebo zachycení podkovy), může být zatížený parkurovými břevny položenými přímo na podklad nebo ohraničený zábradlím. Začátek a konec překážky je zřetelně označen značkami ve vzdálenosti 1m až 2m od okraje podkladu.

Způsob projetí

Překážka se překonává vždy krokem. Startující před vstupními značkami provede přechod do kroku, projede mezi vstupními značkami, přes podklad a mezi výstupními značkami, za kterými pokračuje základním chodem třídy.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi vstupními nebo výstupními značkami správným směrem, pokud nepřejede přes podklad po celé jeho délce nebo pokud se kůň nedotkne povrchu podkladu alespoň jedním kopytem.

 

Fotografie: Kristýna Malenínská, Michaela Vaňková