<< Seznam překážek

9.5.20. Seskok

Technické parametry

Možné zařadit pouze ve třídách P a M. Rampa se šířkou a délkou alespoň 2m, s pozvolným nájezdem a kolmým koncem ve výšce přibližně 60cm, může být i přírodní. Začátek překážky je zřetelně označen značkami ve vzdálenosti 1m až 2m od okraje rampy. Konec překážky je zřetelně označen značkami na koncové hraně rampy.

Způsob projetí

V testu ovladatelnosti se překážka překonává cvalem nebo krokem. Soutěžící projede mezi vstupními značkami, po rampě a seskočí mezi výstupními značkami, pokračuje základním chodem třídy.

V testu rychlosti je možné překonat překážku libovolným chodem.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi vstupními nebo výstupními značkami správným směrem nebo pokud neseskočí mezi výstupními značkami.

Hodnocení v testu rychlosti

Nejsou trestné sekundy.