<< Seznam překážek

9.5.7. Skok

Technické parametry

Překážka je tvořena břevny umístěnými mezi stojany případně doplněná o profil skoku viz. specifikace podle tříd. Břevna musí být alespoň 3m dlouhá.

  • třída V: Kolmák nebo kavaleta na podstavcích nesmí přesáhnout výšku 20cm.
  • třída Z: Jednoduchý křížek nebo kolmák, kde střed má výšku 20cm až 40cm.
  • třída L, S: Jednoduchý křížek nebo kolmák, kde střed má výšku 30cm až 50cm. Je možné doplnit profilem, ideálně přírodním materiálem.
  • třída P, M: Kolmák nebo oxer má výšku 40cm až 60cm a šířku maximálně 40cm. Profil překážky je doporučeno vyplnit malými balíky sena/slámy nebo jiným, ideálně přírodním materiálem.

Způsob projetí

Překážka se překonává základním chodem třídy, ve třídě Z je povoleno a rovnocenně hodnoceno několik cvalových skoků před a za překážkou.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi stojany definujícími prostor překážky správným směrem.

Hodnocení v testu rychlosti

Za shození nebo poškození překážky +5s.