<< Seznam překážek

9.5.10. Trojlístek

Technické parametry

Překážka se skládá ze tří sudů s výškou alespoň 0,6m umístěných do rovnostranného trojúhelníku s délkou strany ve třídě Z, L a S 6m a ve třídě V, P a M 3m (vzdálenost mezi středy sudů). Sudy mohou být nahrazeny předměty alespoň 0,6m vysokými, u kterých nehrozí zranění jezdce nebo koně (rostliny v květináči, velké pytle, parkurové stojany apod.). Kolem sudů musí být volný prostor umožňující projetí pravidelných kruhů, tedy volný prostor alespoň 3m od středu všech sudů.

Způsob projetí

Překážka se překonává základním chodem třídy. Vjezd i výjezd z překážky určuje spojnice 1. a 3. sudu. Startující vjede do středu mezi 1. a 3. sud, provede kruh na pravou ruku kolem 1. sudu, následně necelý kruh na levou ruku kolem 2.sudu, následně kruh na pravou ruku kolem 3.sudu a vyjede z překážky středem mezi 1. a 3. sudem. Vjezd do překážky, změna cvalu (ve třídě Z přestavení koně, případně přesednutí) i výjezd z překážky by měl být proveden na správných místech, tedy ve středech spojnic 1. a 3., 1. a 2. nebo 2. a 3. sudu.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud není dodržen směr a linie projetí nebo pokud startující vyjede zcela mimo překážku.

Hodnocení v testu rychlosti

Za každé převrácení sudu 5 trestných sekund.