<< Seznam překážek

9.5.13. Ulička

Technické parametry

Překážka se skládá z břeven na podstavcích vysokých 10cm až 80cm, které nejsou připevněny v zemi. Břevna tvoří uličku širokou 1,5m, na jejímž konci je postavena zvonička se zvoncem ve výšce 1,5m až 2,5m. Zvonec by měl viset přibližně uprostřed šířky uličky, aby na něj bylo možné zazvonit pravou i levou rukou.

  • Varianta I I (rovná): Rovná ulička s délkou 3m až 4m.
  • Varianta L (el): Ulička do tvaru L s délkou vnitřních stěn 3m až 4m. Možné zařadit pouze ve třídách L, S, P a M.

Způsob projetí
  • třída V: Soutěžící vjede do uličky krokem a u zvoničky zastaví. Jezdec zazvoní na zvonec, přičemž je povolená asistence vodiče. Soutěžící opustí uličku vpřed bez couvání.
  • třída Z, L: Soutěžící vjede do uličky krokem a u zvoničky zastaví. Jezdec zazvoní rukou na zvonec. Soutěžící couváním projede uličkou zpět a po opuštění uličky couváním všemi čtyřmi končetinami pokračuje základním chodem třídy.
  • třída S, P, M: Soutěžící vjede do uličky cvalem nebo krokem, ve třídě P a M je krok hodnocen hůře. Soutěžící u zvoničky zastaví a jezdec zazvoní rukou na zvonec. Soutěžící couváním projede uličkou zpět a po opuštění uličky couváním všemi čtyřmi končetinami pokračuje základním chodem třídy.
Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede uličkou správným směrem, během překonávání překážky opustí prostor uličky všemi čtyřmi končetinami mimo vjezd/výjezd, zcela nevycouvá z uličky (neplatí pro třídu V) nebo pokud jezdec není schopný rukou zazvonit na zvonec.

Hodnocení v testu rychlosti

Každý pád kavalety +5s.