<< Seznam překážek

9.5.6. Vodní příkop

Technické parametry

Vodní příkop (případně bazének s vodou) musí být široký a dlouhý alespoň 2m, nesmí být hlubší než 20cm. Povrch příkopu nesmí být kluzký. Začátek a konec překážky je zřetelně označen značkami ve vzdálenosti 1m až 2m od okraje podkladu.

Způsob projetí

V testu ovladatelnosti se překážka překonává vždy krokem. Soutěžící před vstupními značkami provede přechod do kroku, projede mezi vstupními značkami, přes vodní příkop a mezi výstupními značkami, za kterými pokračuje základním chodem třídy.

V testu rychlosti je možné překonat překážku libovolným chodem.

Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící neprojede mezi vstupními nebo výstupními značkami správným směrem, pokud neprojede příkopem po celé jeho délce nebo pokud se kůň nedotkne dna příkopu alespoň jedním kopytem.

Hodnocení v testu rychlosti

Za poškození +5s.