<< Seznam překážek

9.5.17. Vyjmutí garrochy

Technické parametry

Sud s výškou alespoň 0,8m a průměrem alespoň 40cm, ve kterém je umístěna jedna garrocha. Délka garrochy v kategorii S je 2,5m až 3,5m. V kategorii D a J má jezdec na výběr mezi garrochou dlouhou 1,8m až 2,2m a garrochou pro kategorii S. Sud může být zatížen (např. pískem).

Způsob projetí

Soutěžící se přiblíží k sudu a plynule vyjme garrochu ze sudu bez změny chodu.

  • třída V: Překonání překážky krokem.
  • třída Z: Překonání překážky krokem nebo klusem s rovnocenným hodnocením.
  • třída L: Překonání překážky klusem nebo cvalem s rovnocenným hodnocením na stejnou nohu podle toho, ve které ruce jezdec drží garrochu.
  • třída S, P, M: Překonání překážky cvalem na stejnou nohu podle toho, ve které ruce jezdec drží garrochu.
Nepřekonaná překážka

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící není schopen vyjmout garrochu ze sudu.

Hodnocení v testu rychlosti

Převrácení sudu +5s.