Přechod na nový informační systém WEČR

Vážení členové. Chtěli bychom vás informovovat, že začátkem března 2021 dojde k přechodu na nový informační systém – vedený na serveru pohodlne.info firmou VRK plus s.r.o.

Mnozí z vás již reagovali na první email, který byl z nové evidence rozeslán. Došlo ke kontrole vašich přidružených koní a vašeho členství. Aby prodloužení členství proběhlo co nejpohodlněji, rozhodl se Výkonný výbor na schůzi dne 24.2.2021 o prodloužení stávajícího členství do 31.03.2021.

Pokud stávající členové neuhradí členské příspěvky na rok 2021 do tohoto data, budou vyzváni k zaplacení, a pokud nebude uhrazeno do 30.4.2021, pozbývají členství.

Během března členové obdrží do své emailové schránky přístup do své karty člena v online evidenci. Budou tam moci sami editovat případnou změnu některých z kontaktů, nebo fotografii. Budou si moci sami zaregistrovat nového koně. Nahlížet do dokumentů pro členy WEČR.

Brzy bude spuštěna online registrace nového člena. Snažili jsme se využít všech dostupných možností, aby byla registrace co nejjednodušší. Na webové stránce vpravo nahoře je odkaz na server pohodlne.info, kde bude brzy aktivní odkaz na přihlášení.

Pokud máte někdo otázky, které se týkají nové evidence členů, kontaktuje Marii Růžičkovou, ruzickova@wecr.cz , nebo tel.: 725958257.

Doufáme, že se brzy opět všichni setkáme na závodech, nebo semináři.