Pravidla WEČR 2021

Na poslední schůzi Výkonného výboru (11.4.2021) byly odsouhlasena pravidla WEČR 2021, kde došlo jen ke dvěma hlavním změnám. Přílohy pravidel zůstávají stejné. Pravidla platná od 12.4.2021

Soupis hlavních změn zde:
Čl.9 Test ovladatelnosti a rychlosti

9.4.m Soutěžící má možnost dvou oprav na každé překážce (to znamená 3
pokusy na překonání překážky), pak je překážka považována za
nepřekonanou.

9.5.11 Překážky – Jednoduchý slalom – způsob projetí:
Překážka se překonává základním chodem třídy kromě třídy L, kde se
překonává klusem.

9.5.12 Překážky – Paralelní slalom – způsob projetí:
Překážka se překonává základním chodem třídy kromě třídy L, kde se
překonává klusem.

Nástavba pravidel working equitation pro Český bezudidlový spolek budou na základě nových pravidel upravené a brzy aktualizované.