Svolání Členské schůze 19.6.2021

Milí členové a příznivci working equitation.

Zveme vás na Členskou schůzi do Mutějovic, dne 19.6.2021 od 14 hod.

Nezapomeňte, že je letos se volí 🙂 Přijďte mezi nás a řekněte, jak jste spokojení – nebo nespokojení. Pojďme zase posunout working o kousek dál. Každý váš názor nás zajímá. Na schůzi jsou zváni i hosté. Pozvánku také přijala zástupkyně druhého spolku CSWE – Lenka Šteklová. Proběhne diskuze na téma – sjednocení working equitaion v České republice.

Místo: Hospoda pod Džbánem. (nebude fungovat restaurace, pouze kafe, čaj, točené pivečko, nealko, limo, voda, kuřecí řízečky s chlebem, a nějaký ten koláč ke kávičce) Dorazte určitě až po obídku.

Adresa: Lhota pod Džbánem 5 – 270 07 Mutějovice
Zahájení schůze je plánováno na 14:00 hod.
Kontakt v době konání schůze : 602365359 – B.Růžička

Program schůze
1. Ověření schopnosti usnášení Členské schůze dle čl. X. odst. 7a) stanov.
2. Schválení programu Členské schůze.
3. Volba 3 členné Volební komise dle čl. IV. odst. 1 Jvř.
4. Zpráva o dosavadní činnosti VV a KK s hlasováním.
5. Zpráva o dosavadním stavu hospodaření s hlasováním.
6. Návrh plánu činností na rok 2021 s hlasováním.
7. Návrh rozpočtu na rok 2021 s hlasováním.
8. Volba řádného složení VV voleného Členskou schůzí dle čl. VI. Jvř.
VV navrhuje na pozice členů VV tyto osoby:
Šárka Kopecká
Barbora Lišková
Marie Růžičková
Břetislav Růžička
Tereza Slabá
9. Volba Kontrolní komise WEČR dle čl. VI. Jvř
VV navrhuje na pozice členů KK tyto osoby :
Barbora Linhartová
Kristýna Malenínská
Veronika Slavíčková
10.Návrh na sjednocení Working Equitation v ČR.
11. Diskuze
12.Závěr a ukončení schůze
Schváleno na schůzi Výkonného výboru dne 12.5.2021.

> Celá pozvánka s programem zde

> Plná moc na Členskou schůzi