1. Členská schůze WEČR

V sobotu 10.listopadu 2018 se uskutečnila první členská schůze WEČR. Setkání proběhlo v Praze, v Hostinci u Bůčka. Ke dni schůze měla WEČR celkem 80 členů, schůze se zúčastnilo 39 členů osobně a dalších 16 zplnomocnilo své zástupce.  Účastníci byli nejprve seznámeni s návrhy na změnu stanov, které byly následně schváleny. Dále přednesl výkonný výbor zprávy o dosavadní činnosti výkonného výboru a kontrolní komise, stavu hospodaření a představil návrhy a rozpočet na příští rok. Vše bylo členskou schůzí schváleno. Poté již proběhla volba řádného složení výkonného výboru. Zde nedošlo k žádné změně a výkonný výbor tak zůstává ve složení Šárka Kopecká, Břetislav Růžička, Barbora Svobodová, Jaromír Žaludek a Marie  Růžičková. Předsedkyní je i nadále Šárka Kopecká. Dále byla zvolena kontrolní komise ve složení Tereza Slabá, Kristýna Malenínská a Barbora Linhartová. V závěrečné diskuzi byl probírán dopis od VV CSWE a Anna Lálová seznámila přítomné s možností akreditovaného kurzu pro instruktory jezdectví. Zápis z členské schůze najdete již brzy v informačním systému.

Děkujeme všem zúčastněným za účast a budeme se těšit 8.12.2018 na slavnostním ukončení sezóny s vyhlášením žebříčku v Mutějovicích!