Plynoucí výhody pro pořadatele a členy WEČR – vstup do ČUS

Na  listopadové členské schůzi jsme vás informovali o krocích, které by měly usnadnit práci pořadatelům akcí. Jedná se zejména o autorské poplatky OSA a zajištění pojištění akce.

Dnem 19.2.2019 jsme vstoupili do České unie Sportu (ČUS) registrace u okresního sdružení: „Okresní unie sportu Rakovník, z.s.“

Loni  měli pořadatelé povinnost hlásit závody na OSA, Intergram a OAZA. Nyní tato povinnost odpadá!  Sdružené subjekty, díky kolektivní smlouvě, tedy již organizaci OSA žádné poplatky platit nemusí. Info – Výběr autorských poplatků se zjednodušil. Za všechny svazy umělců bude nově od letoška uzavírat smlouvy jen Ochranný svaz autorský. Proto již záměrně píši o poplatcích OSA, a nezmiňuji Intergram a OAZA.

Pozor! Smlouva se vztahuje pouze na schválené akce Výkonným výborem. Všechny schválené akce se přidávají do Zápisu ze schůze VV. Schválené akce najdete následně na webu v kalendáři akcí. Pokud uplatňujete licenční smlouvu na poplatky OSA tak pozor! Na této akci se NESMÍ vybírat vstupné od diváků!

Z uzavřené smlouvy vyplývá, že spolky mají oprávnění při sportovních akcích veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu. Výjimku tvoří společenské a kulturní akce (koncerty, taneční zábavy apod.), nebo produkce hudby na ubytovacích zařízeních provozovaných podnikatelsky.

Smlouva se vztahuje pouze na sportovní subjekty, které jsou založené jako spolky (např. neplatí pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského listu, obchodní společnosti,…)!

Pro případnou kontrolu by měl mít k dispozici každý pořadatel (spolek – registrovaný ve Working Equitation Česká republika z.s.) evidenční list ČUS k nahlédnutí.

V informačním systému (IS WEČR) najdete EVIDENČNÍ LIST ČUS – WEČR

Pokud máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na Marii Růžičkovou (členku VV WEČR) email: ruzickova@wecr.cz

Pojištění
Česká unie sportu zajišťuje nebo zprostředkovává svým členům a fyzickým osobám v nich sdružených pojištění kolektivními nebo rámcovými smlouvami: Odkaz na webové stránky Čusu – přehled pojištění 

Doporučuji prolistovat, případně se na nás obraťte pro radu.