Spolupráce s Českým bezudidlovým spolkem (ČBS)

S radostí oznamujeme, že jsme se dohodli na spolupráci s Českým bezudidlovým spolkem (ČBS). Výkonné výbory obou spolků se 27.2.2019 sešly na skypové schůzi a probraly základní principy spolupráce, které jsou popsány v tomto dokumentu.

Bezudidlové soutěže jsou vždy pořádány pod hlavičkou ČBS. Prakticky to znamená, že pořadatel si může zvolit, jestli vypíše pouze WEČR udidlové soutěže pod záštitou spolku WEČR nebo přidá i bezudidlové soutěže pod záštitou ČBS. Naopak pořadatel ČBS závodů (k soutěžím drezura, parkur apod.) může zařadit i workingové soutěže. ČBS převezme pravidla WEČR, nad kterými udělá svojí bezudidlovou úpravu. Vzhledem k faktu, že ČBS aktuálně nemá s Working Equitation příliš zkušeností, budou bezudidlové soutěže hodnotit rozhodčí WEČR – po jejich předchozím souhlasu a po doškolení pod ČBS. Letošní rok můžeme brát jako testovací, budou se vypisovat pouze otevřené soutěže třídy Z a L.

Semináře, který se konal 10.3. v Trnové u Prahy, se mimo udidlových jezdců zúčastnily také dvě slečny s bezudidlovým užděním Lenka Nemazalová a Diana Vosecká a bezotěžovou variantu (konkrétně ježdění na dvou bičících) pak předvedly Veronika Slavíčková a Martina Trauškeová. Krásně nám ukázaly, že bez udidla lze working jezdit a užívat si stejně jako s udidlem. Bezudidloví jezdci si budou moci WE vyzkoušet na dalším semináři v Trnové 6.4. V kalendáři akcí jsou již zařazené závody, na kterých pořadatelé plánují vypsat ČBS soutěže.