Aktualizované podmínky pro pořádání jezdeckých závodů a akcí

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 30.dubna 2020 se Výkonný výbor rozhodl s účinností od 11.května 2020 opět povolit konání jezdeckých závodů a jiných akcí (školení, semináře) pod spolkem WEČR, a to při dodržení následujících podmínek:

1) Pořádaná akce může být jedno- i vícedenní – vždy ale platí zákaz ustájení koní (i krátkodobého) a ubytování osob v areálu místa konání akce. V případě vícedenní akce je nutné, aby soutěž končila v rámci jednoho dne.

2) Počet startů v soutěži ani počet startů za den není omezen, na sportovišti se ale může nacházet ve stejném čase max. 100 osob

3) Osoby na sportovišti (sportující i nesportující) musí dodržovat vzdálenost alespoň 2m mezi sebou – neplatí pro členy jedné domácnosti.

4) Všechny osoby, které se zrovna neúčastní tréninku, opracování nebo soutěže, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest (rouška, šátek…) – platí i pro funkcionáře závodu, pomocníky apod. Výjimka z nošení ochrany dýchacích cest platí pouze pro soutěžící, kteří v daném okamžiku sedí na koni a aktivně se účastní soutěže, opracování nebo tréninku.

5) Při akci se nevyužívají vnitřní prostory areálu, s výjimkou toalet, pokud je zajištěno, aby se zde nepotkávalo více osob najednou a za zvýšených hygienických opatření.

6) Na sportovišti je volně přístupný dezinfekční prostředek na ruce

7) Všichni soutěžící jsou povinni během testu nosit jezdecké či jiné rukavice. Pořadatel je povinen zajistit dezinfekci těch částí překážek, kde dochází k dotyku s jezdcem (např. branka, džbánek, kelímek, garrocha…) po každé soutěži, případně po každých deseti jezdcích soutěže. 

8) Je zakázán prodej občerstvení ve vnitřních prostorách.

Pro více detailů doporučujeme prostudovat usnesení ČJF, kde jsou blíže vysvětleny požadavky vycházející z vládního rozhodnutí: http://www.cjf.cz/aktuality/podminky-pro-konani-jezdeckych-zavodu-a-akci-cjf-od-11-5-2020/?fbclid=IwAR2yHk20XooxxdQedJuAaJwsfs2qW_uSAi0mJL88iNMZhEaIZ7LtvbXVJns

Výše uvedené podmínky vycházejí z aktuálního nařízení vlády a mohou se měnit dle posledního vývoje. 

Dokument v informačním systému WEČR