Pravidla WEČR, Systém vzdělávání a další přílohy

Přes zimu jsme si pořádně mákli a připravili pro Vás nová pravidla WEČR platná od 1.3.2019.

Pravidla a přílohy pravidel samostatně:

Snažili jsme se pravidla upravit tak, aby se více přiblížila zahraničním a mezinárodním.

Představujeme vám pár zásadních změn od loňských pravidel. Přečtěte si však pravidla celá, úprav a zpřesnění je opravdu mnoho.

Celkové pořadí v soutěži je určeno nejprve od nejvyššího počtu dokončených testů, pokud je počet dokončených testů v soutěži stejný, určuje pořadí součet WE bodů ze všech testů (tedy princip stejný jako na MČR 2018). Pro dosažení vyšší aktuální výkonnostní třídy je nutné nejen dokončit všechny testy, ale i získat alespoň 50% v drezurním testu a 50% v testu ovladatelnosti. Ve všech třídách kromě třídy M je povinné vedení koně oběma rukama. V P může rozhodčí povolit vedení koně jednou rukou na základě žádosti jezdce. Ve třídě S je změna cvalu v překážkách povinná jednoduchou změnou přes krok (1-5 kroků). Od třídy S jsou vyšší trestné body za omyly v drezurní úloze. Na prohlídky je nutné přijít v závodním úboru včetně pokrývky hlavy.

Po vjezdu s koněm do kolbiště není povolené koni ukazovat překážky ani se jich dotýkat, jezdec může požádat technický personál o opravu nebo např. nasměrování garrochy do žádaného směru. Nově je také vyloučení za použití pravé i levé ruky jako pracovní ruky již od třídy S. Z překážky se pokračuje krátkým přímým nájezdem na další překážku, za neúměrné prodlužování nájezdu bude snížena známka za překážku. Jistě vás potěší přidání nových překážek: vodního příkopu a seskoku. Jsme zvědaví, kteří pořadatelé tyto překážky zařadí do svých soutěží. V překážce „Kelímek couváním“ je nutné couvat slalomem i ve třídě S, ve třídě L na vás může čekat i varianta překážky „Ulička L“. Zaměřte se také na způsob projetí překážky „Ohrádka“, který byl upraven a zpřesněn.

Vytvořili jsme zcela novou přílohu, kde je podrobněji rozepsané uzdění, udidla a ostruhy. Změny proběhly i u funkcionářů a v celém systému vzdělávání. Například komisaři musí být členy WEČR nebo funkcionáři jiného jezdeckého svazu a absolvovat proškolení (proškolit však může i rozhodčí přímo na závodech).

Nyní pracujeme mimo jiné na nových drezurních úlohách. Rádi bychom měli 3 různé úlohy pro každou třídu, aby měli pořadatelé na výběr. Také bychom chtěli zařadit lehkou úlohu třídy Z přizpůsobenou pro mladé koně a děti.